Έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της President Hotel Athens λαμβάνοντας υπόψη το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της President Hotel Athens λαμβάνοντας υπόψη το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Μαλλιάρης, Αθανάσιος

Στη συγκεκριμένη εργασία προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε μια γενική εικόνα της εταιρείας αρχικά αναφέροντας περιληπτικά τους τρόπους σύστασης, τις δραστηριότητες και τις γενικές πληροφορίες, την κεφαλαιακή διάρθρωση, με την επισήμανση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας επιχειρήσαμε ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας President Hotel Athens τη χρονική περίοδο 2004-2007 με 5τη χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών αριθμοδεκτών, ξεχωριστά για κάθε έτος παραθέτοντας τις αντίστοιχες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και τους ισολογισμούς καθώς και τη σύγκριση των αριθμοδεκτών αυτών ανά διετία. Κατόπιν αναλύσαμε και σχολιάσαμε στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν την πορεία του δείκτη ανά έτος που επίσης μας έδειξε την κάμψη και αργότερα την ανάκαμψη σε αρκετούς δείκτες και εστιάσαμε εν μέρει τους νόμους 3270/2004 (τροποποιημένος από τους νόμους 3470/2006 και 3522/2006) και παράλληλα στη γενική εικόνα της εταιρείας. Σαν συμπέρασμα είδαμε στην ανάλυση που ακολούθησε, την πορεία όλων των αριθμοδεκτών για κάθε έτος ξεχωριστά και παρατηρήσαμε ότι η εταιρεία σε γενικές γραμμές θα περάσει σε περίοδο κάμψης ενώ αργότερα θα έρθει και η ανάκαμψη και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις σε εντυπωσιακό ρυθμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Αριθμοδείκτες
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.