Τιμές πετρελαίου και συναλλαγματική ισοτιμία: μία εμπειρική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τιμές πετρελαίου και συναλλαγματική ισοτιμία: μία εμπειρική μελέτη

Κολτσίδας, Γεώργιος Δ.

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η πιθανή σχέση μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου και των τιμών του πετρελαίου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν τις μηνιαίες τιμές αυτών, για την περίοδο 2002 - 2016. Για την ασφαλή εκτίμηση των αποτελεσμάτων προηγήθηκαν διαγνωστικοί έλεγχοι της παλινδρόμησης του υποδείγματος και στη συνέχεια έλεγχοι αυτοσυσχέτισης και ετεροσκε- δαστικότητας. Προχωρήσαμε σε έλεγχο για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας και έπειτα στην εύρεση του βαθμού ολοκλήρωσης των χρονοσειρών. Στο τέλος διενεργήθηκε έλεγχος συν-ολοκλήρωσης και έλεγχος για την ύπαρξη αιτιότητας και την κατεύθυνση αυτής κατά Granger. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν την ύπαρξη γραμμικής σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών, αλλά δεν μπορέσαμε να βγάλουμε σαφή συμπεράσματα ώστε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη μιας μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου και των τιμών του πετρελαίου. Επίσης αν και σε θεωρητικό επίπεδο παρατηρείται πως την τελευταία δεκαετία οι μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η αιτία μεταβολής των τιμών του πετρελαίου, δεν αποδείχθηκε από τον έλεγχο αιτιότητας του Granger.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο
Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.