Εσωτερικός έλεγχος ξενοδοχειακών μονάδων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Εσωτερικός έλεγχος ξενοδοχειακών μονάδων

Γεωργαντώνης, Κυριάκος Α.

Στην εν λόγω διπλωματική εργασία, αναλύεται ο γενικότερος Ξενοδοχειακός Κλάδος της Ελληνικής Οικονομίας. Ειδικότερα, αντικείμενο μελέτης αποτελούν τα συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρμόζουν οι σύγχρονες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, ως μέσω εποπτείας των διάφορων λειτουργιών τους. Η εργασία είναι δομημένη σε τρια βασικά κεφάλαια. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται διεξοδικά η άσκηση λογιστικών πρακτικών και μεθόδων των ξενοδοχειακών μονάδων. Ο ρόλος και ο σκοπός της Ξενοδοχειακής Λογιστικής, τα διάφορα πρότυπα διοίκησης των Ξενοδοχειακών Μονάδων, οι κύριοι λογαριασμοί του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, καθώς και οι πιο βασικοί της αριθμοδείκτες. Στην συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται θεωρητική τοποθέτηση όσον αφορά την Ελεγκτική Επιστήμη και τα διάφορα συστήματα ελέγχου, που αυτή χρησιμοποίει. Ειδικότερα, αναλύονται τα διάφορα ελεγκτικά πρότυπα, οι κατηγορίες των εσωτερικών ελέγχων, οι ομοιότητες και οι διαφορές του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Στην συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο επεξηγεί τις έννοιες και τις βασικές αρχές των συστημάτων του εσωτερικού ελέγχου, τις μεθόδους και τα μέσα μελέτης αυτού. Τον γενικότερο ρόλο και δράση των εσωτερικών ελεγκτών, καθώς και τις κύριες και πιο σημαντικές διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου που χρησιμοποιούν οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες του σήμερα, στοχεύοντας στην ευημερία, στην ανάπτυξη και στην γενικότερη και μακροχρόνια βιωσιμότητά τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχειακή λογιστική
Έλεγχος, Εσωτερικός
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)