Βιολογική γεωργία: πολιτικές και προγράμματα για την Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Βιολογική γεωργία: πολιτικές και προγράμματα για την Ελλάδα

Πισπίκης, Γεώργιος

Η σύγχρονη γεωργία ασκείται σε τεχνητά οικοσυστήματα, κατά τρόπο που παραβιάζει τις βασικές αρχές της οικολογικής ισορροπίας, και εξαντλεί μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι να αναδείξει την χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής βιολογικού τρόπου παραγωγής αγροτικών προϊόντων, την προστασία καταναλωτών και παραγωγών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος το οποίο βρίσκεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή του (μόλυνση υδάτων, μόλυνση εδαφών κ.α.) Επιπροσθέτως, στόχος της εργασίας αποτελεί η παρουσίαση και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για παραγωγή υψηλής ποιότητας βιολογικών προϊόντων .

Thesis
NonPeerReviewed

Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κοινή Αγροτική Πολιτική
Βιολογικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.