Η καλλιέργεια του σπαραγγιού (Asparagus officinalis) στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η καλλιέργεια του σπαραγγιού (Asparagus officinalis) στην Ελλάδα

Τρεμπολίτου, Νικολέτα

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της καλλιέργειας, μεταποίησης και εμπορίας σπαραγγιών στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το Νομό Πέλλας, ώστε να δώσει μια αναλυτική εικόνα όσον αφορά τις δυνατότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας και να συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης της ανάπτυξής του. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως, στοιχεία από τα πρακτικά του συνεδρίου EUROASPER , από βιβλία του Τ.Ε.Ι και της βιβλιοθήκης Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ., όπως επίσης και στοιχεία από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ιδιαίτερα οι Καν. ΕΟΚ 2092/91 και Καν. Ε.Ε. 2377/99) και από ιστοσελίδες του διαδικτύου, όπως του ΥΠ.Α.Α.Τ. της ICAP, η ιστοσελίδα Statistics (Fruitbank) και η ΕΣΥΕ (βλ. και βιβλιογραφία). Το περιεχόμενο της μελέτης παρουσιάζεται και ταξινομείται ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για την βοτανική και τη θρεπτική αξία του σπαραγγιού, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία για την καλλιέργεια του στον ελλαδικό χώρο. Εν συνεχεία, στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιo γίνεται εκτενής αναφορά στις καλλιεργητικές τεχνικές, τις λιπάνσεις, τους εχθρούς και τις ασθένειες του σπαραγγιού που έχει να αντιμετωπίσει ο Έλληνας καλλιεργητής. Το πέμπτο και έκτο κεφάλαιο αναφέρονται στη συγκομιδή, τις μετασυλλεκτικές φροντίδες και τη μεταποίηση και εμπορία του σπαραγγιού. Στο έβδομο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στο Ν. Πέλλας. Στο τελευταίο (όγδοο) κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικότερα συμπεράσματα και οι προβληματισμοί σχετικά με το μέλλον αυτής της δυναμικής και ελπιδοφόρας καλλιέργειας στη χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Σπαράγγια
Τυποποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.