Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 3ο Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας. 1ος Άξονας Προτεραιότητας: διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, παρουσίαση του Κ.Ε.Κ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. Πτολεμαϊδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 3ο Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας. 1ος Άξονας Προτεραιότητας: διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, παρουσίαση του Κ.Ε.Κ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. Πτολεμαϊδας

Φίτου, Σοφία
Μπούσδας, Κωνσταντίνος

Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το τέταρτο σε σειρά από τα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράµµατα, αποτελεί ίσως την µεγαλύτερη πρόκληση τόσο για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, όσο και για την Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το µμεγαλύτερο Χρηματοδοτικό Πρόγραµµα που έχει εκπονηθεί ποτέ τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η σπουδαιότητα του είναι τεράστια γιατί οι άξονες και τα µέτρα αυτών, αφορούν όλους τους τοµείς της οικονοµικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών µας και θέλοντας να σχηματίσουμε µία ολοκληρωμένη εικόνα για τον τομέα της απασχόλησης στην περιοχή µας ( Περιφ. ∆υτ. Μακεδονίας), καθώς και για το ποίος είναι ο ρόλος και οι δράσεις του 3ου ΠΕΠ σε θέµατα απασχόλησης, προέκυψε η ανάγκη απαντήσεων στα εξής ερωτήµατα: Ποια είναι η στρατηγική της Ελληνικής Πολιτείας για θέµατα απασχόλησης. Ποιες είναι οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα απασχόλησης Ερµηνεία/Κατανόηση των τεχνικών όρων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Κατά πόσο οι δράσεις/ ενέργειες που εφαρµόζονται έχουν αποτέλεσµα και σε ποιο βαθµό.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Ανεργία
Εκπαιδευτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.