Ανάλυση αναλυτικής λογιστικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάλυση αναλυτικής λογιστικής

Γωνιωτάκη, Κωνσταντίνα

Με τον όρο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (Management Information System - M.I.S) εννοούμε κάθε σύστημα το οποίο παρέχει στους διοικούντες πληροφορίες χρήσιμες για να παίρνουν αποφάσεις και γενικά για να εκτελούν το έργο τους αποτελεσματικά. Όταν οι πληροφορίες αναφέρονται σε λογιστικά ή κοστολογικά δεδομένα τότε το σύστημα ονομάζεται Λογιστικό - Κοστολογικό Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης. To M.I.S. γενικά περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης, όπως είναι π.χ. οι ώρες λειτουργίας των μηχανών, οι χιλιομετρικές κινήσεις των αυτοκινήτων, το εμβαδόν και ο όγκος του βιομηχανοστασίου ή του κτιρίου των γραφείων, οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες πρέπει να γίνεται η συντήρηση των μηχανημάτων ή των κινητήρων ενός αεροπλάνου, οι ποσοτικές δεσμεύσεις αποθεμάτων πρώτων υλών με βάση τις λαμβανόμενες παραγγελίες πωλήσεως προϊόντων, στοιχεία που αφορούν την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων, ο χρόνος απασχόλησης των εργατοϋπαλλήλων κατά κέντρο δραστηριότητας ή κατά λειτουργία κ.ο.κ. Το σύστημα αυτό παρακολουθείται απλογραφικά ή εξωλογιστικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική
Λογιστική κόστους

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.