Η κλασική δανειοδότηση των επιχειρήσεων εκ μέρους των εμπορικών τραπεζών και πως υλοποιείται αυτή στην πράξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η κλασική δανειοδότηση των επιχειρήσεων εκ μέρους των εμπορικών τραπεζών και πως υλοποιείται αυτή στην πράξη

Γαβρανίδου, Ζωγραφιά

Η εργασία αυτή αφορά τη σημασία του κεφαλαίου στη σύγχρονη οικονομία και τις χρηματοδοτήσεις ως τραπεζική εργασία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι αγορές χρηματοδοτήσεων, δηλαδή η αγορά χρήματος και η αγορά κεφαλαίου, οι οποίες βοηθούν στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης στην μία ή την άλλη αγορά (αλληλένδετα και αλληλεξαρτημένα τμήματα των χρηματαγορών). Στη συνέχεια, αναλύονται τα μέσα των χρηματοδοτήσεων καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις που εγγυώνται την καλή πίστη των χρηματοδοτούμενων. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τραπεζικές εργασίες των οποίων ο σωστός χειρισμός είναι δυνατόν να αποφέρει στις τράπεζες σημαντικά κέρδη. Οι χρηματοδοτήσεις ήταν και παραμένουν στο επίκεντρο της τραπεζικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τον επιχειρηματικό κόσμο. Η χρηματοδοτική λειτουργία απαιτεί το συγκερασμό διαφόρων εξειδικευμένων γνώσεων, γεγονός που την καθιστά μια σύνθετη και πολύπλοκη εργασία. Αξιοσημείωτο κομμάτι της εργασίας αποτελεί το ερωτηματολόγιο το οποίο τέθηκε σε επιχειρηματίες – πελάτες των εμπορικών τραπεζών και βοήθησε σημαντικά στην διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση
Χρηματοδότηση
Αγορά κεφαλαίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.