δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτες Περίπτωσης

Βελισσαρίου, Ευστάθιος

Ακριβός, Χριστόδουλος
Αγιομυριανάκης, Γεώργιος
Αναστόπουλος, Γεώργιος

1η μελέτη περίπτωσης: Η 1η περίπτωση παρουσιάζει τον κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη και ως μελέτη περίπτωσης επικεντρώνεται στον τομέα του Τουρισμού. Στο κείμενο παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαδικασίες και οι συντελεστές του κοινωνικού διαλόγου, ενώ γίνεται παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, από τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου στον τουρισμό. - 2η μελέτη περίπτωσης: Η 2η μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα, μέτρων ρυθμίσεων και ενεργειών, που αποσκοπούν στην προστασία του καταναλωτή. Είναι αυτονόητο, ότι το συγκεκριμένο θέμα, δεν καλύπτεται με την ανάπτυξη λίγων σελίδων, ωστόσο αποσκοπεί στο να παρουσιάσει επιγραμματικά τα κυριότερα παραδείγματα προς αυτή τη κατεύθυνση αυτή και ταυτόχρονα να παρουσιάσει νέες έννοιες και φορείς του τουριστικού κυκλώματος. - 3η μελέτη περίπτωσης: Η συμβολή των Συλλογικών Φορέων στον τουρισμό είναι ένα από τα βασικά θέματα που διαπραγματεύεται ο δεύτερος τόμος της ΔΤΕ50. Στο παρόν Εναλλακτικό Εκπαιδευτικό Υλικό παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού Ηνωμένων Εθνών και η συμβολή του στην ανάπτυξη του παγκόσμιου τουρισμό, δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις του οργανισμού.
1η μελέτη περίπτωσης: Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του κειμένου είναι ο φοιτητής να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη σε θέματα τουρισμού. Οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα είναι ραγδαίες και στο κείμενο παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα από τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου στον κλάδο του τουρισμού. Παράλληλα γίνεται ευρεία χρήση του υπερκειμένου, συνδέοντας λέξεις ή προτάσεις με δικτυακούς τόπους. - 2η μελέτη περίπτωσης: Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του κειμένου είναι ο φοιτητής να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με δράσεις που αφορούν στην προστασία του τουρίστα, σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα του τουρισμού. Το κείμενο βασίζεται σε πραγματικά παραδείγματα – δράσεις φορέων του τουρισμού. - 3η μελέτη περίπτωσης: Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του κειμένου είναι ο φοιτητής να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με δράσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και να γνωρίσει τα κυριότερα διεθνή τουριστικά προγράμματα, στους τομείς της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, του κοινωνικού τουρισμού, των οικονομικών μελετών και προβλέψεων κ.λ.π.

Hypertext

Παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού
Social dialog
International Air Transport Association
Δρόμοι της σκλαβιάς
Ψήφισμα ασφαλείας
Κοινωνικός διάλογος
Προστασία καταναλωτή – τουρίστα
Security resolution


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T12:30:03Z
2009-02-26T07:31:43Z


1η μελέτη περίπτωσης: Ο χρόνος μελέτης εξαρτάται από τις υπερσυνδέσεις που θα ανατρέξετε. Το κείμενο αποτελείται από 20 σελίδες κειμένου και μπορεί να αναγνωστεί σε 2 περίπου ώρες. Σε περίπτωση που ανατρέξετε σε περισσότερες υπερσυνδέσεις ο χρόνος θα αυξηθεί σημαντικά, διότι πολλές συνδέσεις παραπέμπουν σε πλήρη κείμενα μελετών, οδηγιών ή αποφάσεων. - 2η μελέτη περίπτωσης: Ο χρόνος μελέτης εξαρτάται από τις υπερσυνδέσεις που θα ανατρέξετε. Το κείμενο αποτελείται από 20 σελίδες κειμένου και μπορεί να αναγνωστεί σε 2 περίπου ώρες. Σε περίπτωση που ανατρέξετε σε περισσότερες υπερσυνδέσεις ο χρόνος θα αυξηθεί σημαντικά, διότι πολλές συνδέσεις παραπέμπουν σε πλήρη κείμενα μελετών, οδηγιών ή αποφάσεων. - 3η μελέτη περίπτωσης: Ο χρόνος μελέτης εξαρτάται από τις υπερσυνδέσεις που θα ανατρέξετε. Το κείμενο αποτελείται από 20 περίπου σελίδες κειμένου και μπορεί να αναγνωστεί σε λιγότερο από 2 ώρες. Σε περίπτωση ωστόσο που ανατρέξετε σε υπερσυνδέσεις, ο χρόνος θα αυξηθεί σημαντικά, διότι πολλές από τις συνδέσεις παραπέμπουν σε πλήρη κείμενα μελετών, οδηγιών ή αποφάσεων. (65 Σελίδες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.