Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού: Διαχείριση ΚΜΕ και Μνήμης, Συγχρονισμός

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού: Διαχείριση ΚΜΕ και Μνήμης, Συγχρονισμός

ΒΑΚΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΑΠ)

ΒΑΚΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΑΠ)
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

Στο παρόν υλικό υπερκειμένου και συνοδευτικών ασκήσεων μελετάται η εφαρμογή σε Λειτουργικά Συστήματα τεχνικών δρομολόγησης διεργασιών, οργάνωσης κύριας μνήμης, συντονισμού συνεργαζόμενων διεργασιών με στόχο την βελτίωση της επίδοσης του συστήματος. Ο κύριος στόχος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών σχεδίασης Λειτουργικών συστημάτων και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των πόρων του υπολογιστικού συστήματος.
Ο φοιτητής θα κατανοήσει ότι ένα λειτουργικό σύστημα αποτελεί τον βασικό ρυθμιστή ενός υπολογιστικού συστήματος και θα αξιολογήσει διαφορετικές τεχνικές για την αποδοτική διαχείριση των βασικών πόρων (ΚΜΕ και Κύριας Μνήμης) ενός υπολογιστικού συστήματος. Στο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό δίνεται εκτενής παρουσίαση των εννοιών και δεν υπάρχει η έμφαση στις κυριότερες τεχνικές. Παρουσιάζει το σκεπτικό με το οποίο θα μπορούσε κανείς να σχεδιάσει ένα λειτουργικό σύστημα, δίνοντας έμφαση στους βασικούς πόρους του Η/Υ. Συνοδεύει και αναλύει σε μεγαλύτερο βάθος τα κεφάλαια Διαχείρισης ΚΜΕ και Κύριας Μνήμης, καθώς συσχετίζει τη μελέτη ενός λειτουργικού συστήματος με την αξιοποίηση των πόρων του συστήματος. Θα πρέπει να το μελετήσει επειδή δείχνει πως ένα λειτουργικό σύστημα μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του με χρήση αποδοτικών αλγορίθμων και δομών διαχείρισης των πόρων του συστήματος.

Hypertext

διεργασίες, σημαφόροι, συγχρονισμός διεργασιών, διαχείριση ΚΜΕ, διαχείριση κύρια μνήμη, process, semaphores, process synchronization, CPU Management, Main Memory management

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2008
2009-03-03T08:14:27Z
2013-12-13T11:30:34Z


Η ενότητα 1 απαιτεί περίπου 1 ώρα, η ενότητα 2 απαιτεί περίπου 3 ώρες, ενώ η ενότητα 3 απαιτεί περίπου 1 ώρα. (20 Σελίδες + 12 Εικόνες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)