Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού: Διαχείριση ΚΜΕ και Μνήμης, Συγχρονισμός

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού: Διαχείριση ΚΜΕ και Μνήμης, Συγχρονισμός

ΒΑΚΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΑΠ)

ΒΑΚΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΑΠ)
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

Στο παρόν υλικό υπερκειμένου και συνοδευτικών ασκήσεων μελετάται η εφαρμογή σε Λειτουργικά Συστήματα τεχνικών δρομολόγησης διεργασιών, οργάνωσης κύριας μνήμης, συντονισμού συνεργαζόμενων διεργασιών με στόχο την βελτίωση της επίδοσης του συστήματος. Ο κύριος στόχος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών σχεδίασης Λειτουργικών συστημάτων και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των πόρων του υπολογιστικού συστήματος.
Ο φοιτητής θα κατανοήσει ότι ένα λειτουργικό σύστημα αποτελεί τον βασικό ρυθμιστή ενός υπολογιστικού συστήματος και θα αξιολογήσει διαφορετικές τεχνικές για την αποδοτική διαχείριση των βασικών πόρων (ΚΜΕ και Κύριας Μνήμης) ενός υπολογιστικού συστήματος. Στο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό δίνεται εκτενής παρουσίαση των εννοιών και δεν υπάρχει η έμφαση στις κυριότερες τεχνικές. Παρουσιάζει το σκεπτικό με το οποίο θα μπορούσε κανείς να σχεδιάσει ένα λειτουργικό σύστημα, δίνοντας έμφαση στους βασικούς πόρους του Η/Υ. Συνοδεύει και αναλύει σε μεγαλύτερο βάθος τα κεφάλαια Διαχείρισης ΚΜΕ και Κύριας Μνήμης, καθώς συσχετίζει τη μελέτη ενός λειτουργικού συστήματος με την αξιοποίηση των πόρων του συστήματος. Θα πρέπει να το μελετήσει επειδή δείχνει πως ένα λειτουργικό σύστημα μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του με χρήση αποδοτικών αλγορίθμων και δομών διαχείρισης των πόρων του συστήματος.

Hypertext

διεργασίες, σημαφόροι, συγχρονισμός διεργασιών, διαχείριση ΚΜΕ, διαχείριση κύρια μνήμη, process, semaphores, process synchronization, CPU Management, Main Memory management

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-03T08:14:27Z
2013-12-13T11:30:34Z


Η ενότητα 1 απαιτεί περίπου 1 ώρα, η ενότητα 2 απαιτεί περίπου 3 ώρες, ενώ η ενότητα 3 απαιτεί περίπου 1 ώρα. (20 Σελίδες + 12 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.