Γλώσσες Ορισμού Δεδομένων - Μοντελοποίηση χωροχρονικών δεδομένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓλώσσες Ορισμού Δεδομένων - Μοντελοποίηση χωροχρονικών δεδομένων

ΤΡΥΦΩΝΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ (ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΒΑΚΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΑΠ)
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

Γλώσσες Ορισμού Δεδομένων: Ο φοιτητής θα δει τις διάφορες κατηγορίες γλωσσών βάσεων δεδομένων και γλωσσών μεταφοράς δεδομένων που υπάρχουν: τις γλώσσες ορισμού δεδομένων, γλώσσες ερωτήσεων, γλώσσες χειρισμού δεδομένων, γλώσσες μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων (XML), και γεωγραφικών δεδομένων (GML). Θα πρέπει να το μελετήσει γιατί αναλύει σε βάθος τις διαφορές κατηγορίες γλωσσών βάσεων δεδομένων και γλωσσών μεταφοράς δεδομένων που υπάρχουν: τις γλώσσες ορισμού δεδομένων, γλώσσες ερωτήσεων, γλώσσες χειρισμού δεδομένων, γλώσσες μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων (XML), και γεωγραφικών δεδομένων (GML). - Μοντελοποίηση χωροχρονικών δεδομένων: Ο φοιτητής θα κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες των χωροχρονικών εφαρμογών ως προς τις φάσεις της εννοιολογικής και λογικής μοντελοποίησης και θα μάθει τον τρόπο με τον οποίο επεκτείνουμε ήδη υπάρχοντα (και ευρύτατα διαδεδομένα) μοντέλα με βασικά δομικά συστατικά για το σκοπό αυτό. Θα πρέπει να το μελετήσει επειδή οι γεωγραφικές εφαρμογές αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα νέων εφαρμογών με ιδιαίτερες απαιτήσεις μοντελοποίησης. Αποκαλύπτουν την αδυναμία χρήσης των ήδη υπαρχόντων εργαλείων σχεδιασμού εφαρμογών και οδηγούν το χρήστη στην επέκταση των ήδη υπαρχόντων σχεδιαστικών εργαλείων.
Γλώσσες Ορισμού Δεδομένων: Στο παρόν υλικό υπερκειμένου θα δούμε γλώσσες ορισμού δεδομένων, γλώσσες ερωτήσεων, γλώσσες βάσεων δεδομένων, γλώσσες χειρισμού δεδομένων, γλώσσες μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων, καθώς και τη γλώσσα μεταφοράς και αποθήκευσης γεωγραφικών δεδομένων. - Μοντελοποίηση χωροχρονικών δεδομένων: Στο παρόν υλικό υπερκειμένου θα μελετήσουμε μοντελοποίηση χωροχρονικών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών αυτών που τις κάνουν να διαφέρουν από τις κλασικές εφαρμογές, με αποτέλεσμα τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία σχεδιασμού να μην είναι ικανά να αποδώσουν τις ιδιαιτερότητές τους. Θα μελετήσουμε τις φάσεις της εννοιολογικής και λογικής μοντελοποίησης ορίζοντας βασικά δομικά συστατικά με τα οποία θα επεκτείνουμε το μοντέλο Οντοτήτων Συσχετισμών και το σχεσιακό μοντέλο για το σκοπό αυτό.

Hypertext

Γλώσσες Ορισμού Δεδομένων: Γλώσσες ορισμού δεδομένων, γλώσσες ερωτήσεων, γλώσσες βάσεων δεδομένων, γλώσσες χειρισμού δεδομένων, γλώσσες μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων, Data definition languages, query languages, database languages, data manipulation languages, data storage languages - Μοντελοποίηση χωροχρονικών δεδομένων: χωρικές εφαρμογές, χωροχρονικές εφαρμογές, μοντελοποίηση, χώρος, χρόνος, εννοιολογικό μοντέλο, λογικό μοντέλο, επίπεδο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T11:30:06Z
2009-03-03T08:36:52Z


Γλώσσες Ορισμού Δεδομένων: Περίπου 1 ώρα. - Μοντελοποίηση χωροχρονικών δεδομένων: Οι παράγραφοι 1, και 2 απαιτούν περίπου 1 ώρα η καθεμία. Η παράγραφος 3 απαιτεί περίπου 2 ώρες. (22 Σελίδες + 6 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.