Συμπληρωματικό Υλικό της Θεματικής Ενότητας "Γενική και Ανόργανη Χημεία"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμπληρωματικό Υλικό της Θεματικής Ενότητας "Γενική και Ανόργανη Χημεία"

Κλούρας, Νικόλαος

Βάκρος, Ιωάννης
Τζαμαρίας, Σπύρος
Κλούρας, Νικόλαος

Το συγκεκριμένο εναλλακτικό διδακτικό υλικό (ΕΔΥ) έχει ως στόχο να συμπληρώσει και να εξηγήσει σημαντικές έννοιες και όρους οι οποίοι είτε δεν αναφέρονται καθόλου είτε αναφέρονται χωρίς επεξηγήσεις, θεωρούμενοι γνωστοί, στα Κεφάλαια 1 – 12 της «Γενικής και Ανόργανης Χημείας». Έννοιες, όπως καταστάσεις της ύλης, νόμος ιδανικών αερίων, μετατροπές φάσεων, κρυσταλλικές δομές, ταχύτητες αντιδράσεων, αμφίδρομες αντιδράσεις, χημικές ισορροπίες, Αρχή Le Chatelier, ισοδυναμία μάζας – ενέργειας, ισότοπα, νουκλίδια, χρόνος υποδιπλασιασμού κ.λπ., συναντά αρκετά συχνά ο φοιτητής μας στους πέντε τόμους της Γενικής και Ανόργανης Χημείας και ασφαλώς χρειάζεται να ανατρέξει κάπου για διευκρινίσεις. Το παρόν εναλλακτικό διδακτικό υλικό θα τον βοηθήσει όχι μόνο στην απλή επεξήγηση των παραπάνω όρων αλλά και στην εμβάθυνση μιας συμπληρωματικής ύλης, στενά συνδεδεμένης με το αντικείμενό του.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν εξετάζουμε τις ιδιότητες των αερίων, των υγρών και των στερεών, τους νόμους που διέπουν τη συμπεριφορά τους και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες λαμβάνουν χώρα αλληλομετατροπές των τριών αυτών φυσικών καταστάσεων. Επίσης, μελετούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις ταχύτητες των χημικών αντιδράσεων και τα συστήματα ισορροπίας που περιλαμβάνουν αμφίδρομες αντιδράσεις. Τέλος, εξετάζουμε τις ιδιότητες και τις αντιδράσεις των πυρήνων των ατόμων.

Hypertext

Ιδιότητες αερίων
Iδανικό αέριο
Πραγματικά αέρια
Ideal gas
Real gases
Gas laws
Κινητική θεωρία
Υγρή κατάσταση
Kinetic-molecular theory
Properties of gases
Nόμοι αερίων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-04T09:40:11Z
2013-12-13T12:57:12Z


Για τη μελέτη του καθενός από τα πέντε κεφάλαια του ΕΔΥ εκτιμάται ότι απαιτούνται το πολύ 3-4 ώρες. (209 Σελίδες + 68 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.