Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Τετραγωνικών Πινάκων. Διαγωνοποίηση Πινάκων. Τετραγωνικές Μορφές. Μέγιστα και Ελάχιστα Τετραγωνικών Μορφών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΙδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Τετραγωνικών Πινάκων. Διαγωνοποίηση Πινάκων. Τετραγωνικές Μορφές. Μέγιστα και Ελάχιστα Τετραγωνικών Μορφών

ΑΛΕΒΙΖΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)

ΑΛΕΒΙΖΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. αναφέρεται στην Διαγωνοποίηση Πινάκων και Συμμετρικών Πινάκων καθώς και στις Τετραγωνικές Μορφές.
Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. έχει ως στόχο: να παρουσιάσει στους φοιτητές τον τρόπο εύρεσης ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων ενός τετραγωνικού πίνακα και στη συνέχεια την διαγωνοποίηση ενός πίνακα, τις τετραγωνικές μορφές και την μεθοδολογία αναζήτησης ελάχιστων και μέγιστων τιμών των τετραγωνικών μορφών. Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. συμπληρώνει τους δύο τόμους: Γ. Καμβύσσας-Μ. Χατζηνικολάου, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Α: «Γραμμική Άλγεβρα», ΕΑΠ, Πάτρα, 2005. Α. Μπούντης, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Β: «Διαφορικές Εξισώσεις Ι», ΕΑΠ, Πάτρα, 2001. που εκδίδονται από το Ε.Α.Π. και προσφέρονται στους φοιτητές. Επιπλέον, θεωρούμε ότι βελτιώνεται περαιτέρω το ανωτέρω υλικό του Ε.Α.Π. που προσφέρεται στους φοιτητές, δεδομένου ότι αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος, η διαγωνοποίηση ενός πίνακα και η μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση μιας τετραγωνικής μορφής.

Hypertext

ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση πινάκων, τετραγωνικές μορφές, eigenvalues, eigenvectors, diagonalization of matrices, quadratic forms


Greek

2008
2013-12-13T13:07:54Z
2009-03-04T10:18:17Z


Για την μελέτη του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ απαιτείται μία εβδομάδα προσεκτικής μελέτης. (25 Σελίδες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)