Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Συστήματα διαφορικών εξισώσεων – Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με χρήση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΣυνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Συστήματα διαφορικών εξισώσεων – Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με χρήση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων)

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΑΛΕΒΙΖΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)

Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους φοιτητές τον τρόπο επίλυσης συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων με χρήση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων προκειμένου να γίνει φανερή η σύνδεση μεταξύ των δύο βασικών υποενοτήτων της ΦΥΕ 20: της Γραμμικής Άλγεβρας και των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων. Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. συμπληρώνει τους δύο τόμους: Γ. Καμβύσσας-Μ. Χατζηνικολάου, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Α: «Γραμμική Άλγεβρα», ΕΑΠ, Πάτρα, 2005. Α. Μπούντης, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Β: «Διαφορικές Εξισώσεις Ι», ΕΑΠ, Πάτρα, 2001. που εκδίδονται από το Ε.Α.Π. και προσφέρονται στους φοιτητές. Επιπλέον, θεωρούμε ότι βελτιώνεται περαιτέρω το ανωτέρω υλικό του Ε.Α.Π. που προσφέρεται στους φοιτητές, δεδομένου ότι αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος: η διαδικασία εύρεσης γενικευμένων ιδιοδιανυσμάτων και η διαδικασία επίλυσης συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων με χρήση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων. Με την μελέτη του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. ο φοιτητής αφενός θα εξοικειωθεί περισσοτέρο με τις ανωτέρω μεθοδολογίες και αφετέρου, θα εκτιμήσει πιο πολύ την αξία της Γραμμικής Άλγεβρας και της σύνδεσής της με τις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις.
Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. αναφέρεται σε συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων και στην επίλυση αυτών τόσο με αναγωγή τους σε μία συνήθη διαφορική εξίσωση, όσο και με χρήση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων.

Hypertext

συστήματα Σ.Δ.Ε., ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, systems of O.D.Es, eigenvalues, eigenvectors


Greek

2008
2009-03-05T07:16:41Z
2013-12-13T13:07:54Z


Για την μελέτη του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες προσεκτικής μελέτης. (20 Σελίδες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)