Η δικανική ρητορική στο μικροσκόπιο ΙΙ: Δημοσθένους, Κατά Κόνωνος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΗ δικανική ρητορική στο μικροσκόπιο ΙΙ: Δημοσθένους, Κατά Κόνωνος

ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ, ΡΟΖΑΛΙΑ (ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (Κ.Ε.Ε.Λ.Γ.), ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Φ.Π.Ψ.), ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ)
ΚΑΓΙΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

Στόχοι του συγκεκριμένου ΕΔΥ είναι οι φοιτητές μέσω της μελέτης του πλήρους κειμένου ενός ακέραια σωζόμενου ρητορικού (δικανικού) λόγου, να μπορέσουν να διακρίνουν τη δομή ενός ρητορικού κειμένου και να εντοπίσουν τις βασικές τεχνικές πειθούς του, ώστε αποκτήσουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν ως υποψιασμένοι πλέον αναγνώστες τον ρόλο του λογογράφου/ρήτορα και τη δύναμη της ρητορικής τέχνης, η οποία στηρίζεται σε κανόνες και τεχνάσματα, που βρίσκουν διαχρονικά εφαρμογή σε κάθε κείμενο, το οποίο προσπαθεί να πείσει για την αλήθεια των λεγομένων του.
Στο συγκεκριμένο ΕΔΥ μελετάμε το πλήρες κείμενο ενός ακέραια σωζόμενου δικανικού κειμένου, του 54 λόγου του κατεξοχήν ρήτορος της κλασικής αρχαιότητας, του Δημοσθένους. Η μελέτη, η οποία βασίζεται στη νεοελληνική μετάφραση του κειμένου από την δημιουργό του ΕΔΥ, επικεντρώνεται στη διάκριση της δομής του συγκεκριμένου δικανικού λόγου, στον εντοπισμό των βασικών τεχνικών πειθούς του και στην κατάδειξη του ρόλου του λογογράφου και της δύναμη της ρητορικής τέχνης.

Hypertext

λογογράφος, διήγησις, πίστις, άτεχνοι και έντεχνοι πίστεις (λόγος, πάθος, ήθος), διαβολή, ενθύμημα, argumentum a fortiori, εικός, γραφή/δίκη, αγών τιμητός/ αγών ατίμητος, πρόκλησις, συνήγορος, δικαστής, δίαιτα (διαιτησία), κλεψύδρα, εταιρεία, μέτριος πολίτης, εταίρα, ύβρις, logographer (professional speechwriter), diegesis (narration), pistis (proof), atechnoi (artless) and entechnoi (technical) pisteis (proof), logos (argument), pathos (emotion), ethos (character), diabole (slander), enthymeme (rhetorical syllogism drawn from probable premises), argumentum a fortiori, eikos (argument from probability), graphe (criminal prosecution), dike (private suit), agon timetos (cause where penalty is assessed at court), agon atimetos (cause where penalty is fixed by law), proklesis (challenge), synegoros (advocate), dikast (judge), diaita (arbitration), klepsydra (water-clock), hetaireia (association), metrios (moderate) citizen, hetaira (courtesan), hybris (outrage)


Greek

2008
2013-12-13T13:32:05Z
2009-03-05T08:51:05Z


"Για την αποτελεσματικότερη μελέτη του ΕΔΥ προτείνουμε το εξής χρονοδιάγραμμα: Για την Εισαγωγή (πλην των 3.3.5 και 3.3.6) 1-1.30 ώρες.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)