αποθετήριο | 27.105 τεκμήρια
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Σ.Κ.Ε.) (9378), Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Σ.) (8793), Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΕΚΠ) (4202), Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) (1213), Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (ΑΓΓ) (1206), Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας(ΓΑΛ) (819), Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας(ΓΕΡ) (768), Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ) (513), Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) (28), Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) (19), ΕΠΟ41 Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα (12), Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ) (11), ΑΓΓ52 Διδασκαλία Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού και Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα (8), ΕΛΠ21 Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία (6), ΑΓΓ68 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς (4), ΑΓΓ67 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά (4), ΕΠΟ33 Δημιουργία και Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), ΕΛΠ30 Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας) (2), Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ) (2), ΕΚΠ51 Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη (2), ΕΚΕ50 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2), ΕΠΟ31 Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη (1), ΕΠΟ10 Γενική Ιστορία της Ευρώπης (1), ΕΛΠ31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο (1), ΕΠΟ12 Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης (1), ΙΣΠ12 Κατανόηση της Γλώσσας και του Πολιτισμού:Από τα Λατινικά στη Σύγχρονη Ισπανική Γλώσσα (1), ΕΚΠ65 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (1), ΓΑΛ50 Σχεδιασμός Μαθημάτων και Αναλυτικών Προγραμμάτων για τη Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας (1), ΕΛΠ22 Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα (1), ΕΑΠ (1), ΕΠΟ11 Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης (1), ΕΚΕ52 Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (1)