Η προστασία των πολιτιστικών αγαθών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στον 21ο αιώνα: Θεσμικές και νομοθετικές διαστάσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ προστασία των πολιτιστικών αγαθών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στον 21ο αιώνα: Θεσμικές και νομοθετικές διαστάσεις

ΚΥΡΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ)

ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη του κεφαλαίου αυτού, θα πρέπει να μπορείτε να: Διατυπώνετε τον ορισμό των πολιτιστικών αγαθών και της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως αυτή περιγράφεται στα διεθνή θεσμικά κείμενα. Περιγράφετε τις βασικές προβλέψεις των διεθνών συνθηκών ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των διάφορων κατηγοριών πολιτιστικών αγαθών. Αναφέρετε τις κυριότερες δράσεις στο πλαίσιο της UNESCO του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς: α) τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης, και β) την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και τη διάδοση των βασικών αρχών προστασίας στους πολίτες. Το κεφαλαίου 5 προσεγγίζει την προστασία των πολιτιστικών αγαθών μέσω: της αναλυτικής παράθεσης των κυριοτέρων θεσμικών κειμένων διεθνούς προστασίας, της αποσαφήνισης από νομική άποψη της έννοιας των πολιτιστικών αγαθών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παρουσίασης των σημαντικότερων πρωτοβουλιών των διεθνών οργανισμών για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.cΤο κεφαλαίο 5 συμβάλλει στην ολοκληρωμένη και σαφή παρουσίαση του διεθνούς θεσμικού πλαισίου προστασία των πολιτιστικών αγαθών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης αναλύει διεξοδικά τις σημαντικότερες προβλέψεις του δημοσίου διεθνούς δικαίου στον τομέα αυτό. Η μελέτη του 5ου κεφαλαίου συμβάλλει στο να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί, να διακρίνει και να χρησιμοποιεί ο φοιτητής/ τρια τους σημαντικότερους όρους και προβλέψεις του διεθνούς θεσμικού πλαισίου στον τομέα της προστασίας των πολιτιστικών αγαθών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στο 5ο κεφάλαιο εξετάζονται και αναλύονται οι έννοιες των πολιτιστικών αγαθών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην θεσμική τους διάσταση τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αναλύονται και αποσαφηνίζονται οι όροι και οι κατηγορίες με αναλυτική παράθεση και ερμηνεία των αντιστοίχων προβλέψεων των οικείων διεθνών συμβάσεων προστασίας πολιτιστικών αγαθών.

Hypertext

προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτιστικής κληρονομιά, προστασία πολιτιστικών αγαθών, ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης, protection of cultural heritage, cultural heritage, protection of cultural property (Goods), digital cultural heritage, ιnformation and κnowledge society


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-06T07:21:52Z
2013-12-13T11:18:55Z


Ο χρόνος μελέτης για το κεφάλαιο 5 είναι περίπου δύο με τρεις εβδομάδες. (32 Σελίδες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.