Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού με UML και Java, Μισθοδοσία υπαλλήλων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη συστήματος λογισμικού με UML και Java, Μισθοδοσία υπαλλήλων

ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΠΑΝΟΣ (KΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΚΑΜΕΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΓΝΑΤΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης έχει τριπλό σκοπό: να παρουσιάσει τη χρήση αντικειμενοστρεφών μεθοδολογιών ανάπτυξης στη δημιουργία λογισμικού, να παρουσιάσει την κατασκευή ενός συστήματος μισθοδοσίας υπαλλήλων με τη χρήση της γλώσσας UML, να παρουσιάσει το μετασχηματισμό του μοντέλου UML σε κώδικα Java. Η ανάπτυξη του κώδικα θα παρουσιασθεί βήμα-βήμα ενώ ταυτόχρονα γίνεται αναλυτική επεξήγηση του κώδικα.
Μετά τη μελέτη του παραδείγματος ο αναγνώστης θα είναι σε θέση : να χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία ICONIX για την ανάπτυξη ενός συστήματος λογισμικού με αντικειμενοστρεφή τρόπο, να αναπτύξει τα απαραίτητα μοντέλα που απαιτούνται στην κάθε φάση ανάπτυξης λογισμικού συστήματος με τη χρήση της γλώσσας UML, να κατασκευάσει τον κώδικα Java με βάση τα μοντέλα UML που αναπτύχθηκαν, να αποθηκεύει δεδομένα στη βάση δεδομένων.

Hypertext

αντικειμενοστρεφή ανάπτυξη, UML, Java, object oriented software engineering, UML, Java


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-09T08:49:44Z
2013-12-13T14:47:41Z


1. σκοπός της μελέτης περίπτωσης 10 λεπτά, 2. παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης 15 λεπτά, 3. η μεθοδολογία ICONIX 120 λεπτά, 4. το μοντέλο UML 300 λεπτά, 5. ο κώδικας Java 300 λεπτά, 6. αναφορές δεν απαιτεί μελέτη, εισαγωγή στις ευέλικτες μέθοδους 60 λεπτά, δραστηριότητα 1 - 20 λεπτά, δραστηριότητα 2 - 60 λεπτά, δραστηριότητα 3 - 30 λεπτά, δραστηριότητα 4 - 15 λεπτά, δραστηριότητα 5 - 15 λεπτά δραστηριότητα 6 - 10 λεπτά, δραστηριότητα 7 - 15 λεπτά, δραστηριότητα 8 - 15 λεπτά. (136 Σελίδες + 65 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.