Διασύνδεση Εφαρμογής JAVA με Βάση Δεδομένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιασύνδεση Εφαρμογής JAVA με Βάση Δεδομένων

Σταμέλος, Ιωάννης

Αδαμόπουλος, Διονύσιος
Σκόδρας, Αθανάσιος
Καμέας, Αχιλλέας

Το παρόν υπερκείμενο παρέχει την απαραίτητη γνώση για να μπορέσει ο φοιτητής να συνδέσει ένα πρόγραμμα JAVA με μία σχεσιακή βάση δεδομένων. Υπενθυμίζει στον αναγνώστη βασικά στοιχεία των Βάσεων Δεδομένων και στη συνέχεια περιγράφει τους μηχανισμούς και εντολές που παρέχει το API της JDBC για την υλοποίηση της διασύνδεσης.
Ο φοιτητής μελετώντας το υπερκείμενο θα αποκτήσει την γνώση που απαιτείται για μπορέσει να διασυνδέσει ένα πρόγραμμα JAVA με μία σχεσιακή βάση δεδομένων. Για να είναι το υπερκείμενο αυτόνομο, αρχικά παρέχονται συνοπτικά βασικές γνώσεις σχετικά με βάσεις δεδομένων. Στη συνέχεια θα δει με λεπτομέρεια τους μηχανισμούς και τις συγκεκριμένες εντολές που παρέχει το Application Programming Interface της JDBC για την υλοποίηση της διασύνδεσης προγράμματος JAVA και σχεσιακής βάσης δεδομένων. Σε κάθε βήμα, δίνονται παραδείγματα εφαρμογής των διαφόρων εντολών και ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση με υποδείξεις και λύσεις. Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται είναι οι ΜySQL και η MS Access. Το παρόν υπερκείμενο συμπληρώνει το κεφάλαιο 7 της ανάπτυξης αντικειμενοστρεφών εφαρμογών του Τομου Γ’, δίνοντας τη δυνατότητα της ανάπτυξης αντικειμενοστρεφών εφαρμογών που διαχειρίζονται τα δεδομένα τους με την επικρατέστερη σήμερα τεχνολογία διαχείρισης δεδομένων, δηλ. τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Ο συνδυασμός των δύο αυτών τεχνολογιών (δηλ. αντικειμενοστρεφούς προγράμματος και σχεσιακής βάσης δεδομένων) αποτελεί τον τύπο εφαρμογών που συναντάμε σήμερα στην πράξη.Το υπερκείμενο βελτιώνει τον τρόπο διαχείρισης (ανάγνωσης, καταγραφής, συντήρησης) δεδομένων των αντικειμενοστρεφών εφαρμογών, με την έννοια ότι παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων στην απλή διαδραστική επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής που περιγράφεται στο παράδειγμα (υπολογιστής χειρός) του κεφ. 7 του Τόμου Γ΄. Επίσης αναλύει σε βάθος κει με λεπτομέρεια ένα ολόκληρο API της γλώσσας JAVA, το API της JDBC. Ο φοιτητής θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσει το υπερκείμενο αυτό, επειδή θα μπορεί να δημιουργήσει εφαρμογές που θα διαθέτουν την ικανότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δεδομένα τους, γεγονός που απαιτείται από όλες τις σημαντικές εμπορικές και επιστημονικές εφαρμογές που επεξεργάζονται μεγάλο όγκο πολύτιμων πληροφοριών (π.χ. το πελατολόγιο μίας επιχείρησης ή τα δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς). Η γνώση του API της JDBC αποτελεί ένα ουσιαστικό επαγγελματικό εφόδιο στη σημερινή αγορά εργασίας της πληροφορικής.

Hypertext

Αποθηκευμένες διαδικασίες
Table
Εντολή JDBC
Συναλλαγή
Έτοιμη εντολή
Εντολή SQL


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-09T09:01:37Z
2013-12-13T14:47:43Z


Εισαγωγή και βάσεις δεδομένων: 2 ώρες, Java Database Connectivity: 3 ώρες, Συστατικά JDBC: 2 ώρες, Επικοινωνία με Βάση Δεδομένων: 8 ώρες, Ανάκτηση και εισαγωγή δεδομένων: 8 ώρες, JDBC για τη Microsoft access: 3 ώρες. (142 Σελίδες + 14 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.