δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜηχανική των Ρευστών

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Μετά την μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει τις θεμελιώδεις γνώσεις της συμπεριφοράς των ρευστών τόσο στη στατική κατάσταση όσο και στη δυναμική. Το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό του ΕΑΠ αφορά τη μελέτη της ύλης σε στερεά μορφή. Το θέμα όμως της ροής των ρευστών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί με τη ροή τα ρευστά δίνουν την αίσθηση του ‘ζωντανού’ σε σχέση με τα στερεά. Η συμπεριφορά των ρευστών σε πολλές περιπτώσεις είναι ανέλπιστη και ενδιαφέρουσα και συμπληρώνει τις γενικές γνώσεις του φοιτητή στη Φυσική. Με τη χρήση των υπερσυνδέσμων ο φοιτητής θα μπορεί να ανατρέξει και σε άλλες πηγές εκτός του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού βελτιώνοντας τις γνώσεις του. Η χρήση πολλών και ποικίλης μορφής πηγών συντελεί στο να κατανοήσει ο φοιτητής σε μεγαλύτερο βάθος το γνωστικό αυτό αντικείμενο. Ο φοιτητής μελετώντας αυτό το υπερκείμενο θα ξεφύγει από το διάβασμα ενός βιβλίου και θα ανατρέξει και σε άλλες πηγές. Αυτό θα τον βοηθήσει γενικά στον τρόπο απόκτησης γνώσεων αντλώντας πληροφορίες από σύγχρονα μέσα.
Το παρόν υπερκείμενο αποτελεί μια απλή αλλά ουσιαστική εισαγωγή στη μηχανική των ρευστών. Μελετώνται τα ρευστά όταν είναι ακίνητα, όπου η πίεση μεταβάλλεται γραμμικά με την απόσταση από την επιφάνεια του υγρού. Επίσης μελετώνται τα ρευστά όταν κινούνται και διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: α) όταν δεν υπάρχει ιξώδες και β) όταν υπάρχει ιξώδες. Τέλος εξετάζονται φαινόμενα τα οποία εξαρτώνται από τις δυνάμεις συνοχής και συνάφειας.

Hypertext

μηχανική των ρευστών, ρευστομηχανική, ρευστά, ρευστοδυναμική, ροή, νόμος Bernoulli, θεώρημα Torricelli, αρχή Pascal, αρχή Αρχιμήδη, αριθμός Reynolds, ιξώδες, εσωτερική τριβή, δυναμική άνωση, ρευματικές γραμμές, στρόβιλοι, κύματα Mach, πτέρυγες αεροσκαφών, επιφανειακή τάση, εξίσωση συνέχειας, δυνάμεις συνοχής, δυνάμεις συνάφειας, τριχοειδή φαινόμενα, Βεντουρίμετρο, σωλήνας Pitot, σίφωνες, fluid mechanics, fluid dynamics, fluid statics, laminar flow, turbulent flow, Bernoulli's law, Torricelli's theorem, Pascal's principle, Archimedes' principle, Reynolds' number, viscosity, internal friction, buoyancy, streamlines, vortex, turbulence, air plane wings, surface tension, continuity equation, cohesion forces, adhesion forces, capillary phenomena, ventourimeter, Pitot tube, siphons


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-09T11:25:53Z
2013-12-13T12:58:53Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις προτεινόμενες σχετικές για κάθε κεφάλαιο ασκήσεις, μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 4 εβδομάδες συστηματικής μελέτης. Δηλαδή μία εβδομάδα σε κάθε κεφάλαιο. Κάθε ένα από τα 4 κεφάλαια απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 3 ώρες μελέτης την ημέρα περιλαμβανομένου και του χρόνου για επίλυση προβλημάτων. (58 Σελίδες + 53 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.