Οι νέες τεχνολογίες στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας : η χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας για την προαγωγή του προφορικού λόγου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση = Neue Medien im Unterricht Deutsch als Fremdsprache : zum einsatz Computergestutzter Technologie zur Forderung der Sprechfertigkeit im Sekundarbereich

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι νέες τεχνολογίες στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας : η χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας για την προαγωγή του προφορικού λόγου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση = Neue Medien im Unterricht Deutsch als Fremdsprache : zum einsatz Computergestutzter Technologie zur Forderung der Sprechfertigkeit im Sekundarbereich

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΟΥΤΣΩΝΑ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2007
2013-12-16T10:42:06Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.