Ηλεκτρονικό χαρτί και γραφιστικές προοπτικές [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2008 (EN)
Ηλεκτρονικό χαρτί και γραφιστικές προοπτικές [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

ΠΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μέσα στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αναλύεται η τεχνολογία του ηλεκτρονικούχαρτιού-ηλεκτρονικού μελανιού. Παρουσιάζεται ο τρόπος κατασκευής του αλλά και οτρόπος λειτουργίας του. Παράλληλα γίνεται ιστορική αναδρομή της τεχνολογίας. Ως έναιδιαίτερο μέσο επίδειξης συγκρίνεται με τις υπάρχουσες τεχνολογίες οθόνης αλλά και μετις παραδοσιακές εκτυπωτικές μεθόδους του εμπορίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζειη λίστα (guidelines) με τις γραφιστικές και όχι μόνο δυνατότητες του ηλεκτρονικούχαρτιού (ανάλυση-βάθος χρώματος-μέγεθος-τάση-κατανάλωση ισχύς κ.τ.λ.) πουδημιουργείται αλλά και η κατηγοριοποίηση των εφαρμογών του με γνώμονα τον τομέαχρήσης τους. Τέλος παρουσιάζεται μια τεκμηριωμένη λίστα προτάσεων που αφορά τηντεχνολογική εξέλιξη του, ώστε να εξυπηρετεί τις δημιουργικές ανάγκες των γραφιστών.

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2013-12-16T10:52:23Z
2008-01-08


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)