Ηλεκτρονικό χαρτί και γραφιστικές προοπτικές [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗλεκτρονικό χαρτί και γραφιστικές προοπτικές [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

ΠΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μέσα στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αναλύεται η τεχνολογία του ηλεκτρονικούχαρτιού-ηλεκτρονικού μελανιού. Παρουσιάζεται ο τρόπος κατασκευής του αλλά και οτρόπος λειτουργίας του. Παράλληλα γίνεται ιστορική αναδρομή της τεχνολογίας. Ως έναιδιαίτερο μέσο επίδειξης συγκρίνεται με τις υπάρχουσες τεχνολογίες οθόνης αλλά και μετις παραδοσιακές εκτυπωτικές μεθόδους του εμπορίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζειη λίστα (guidelines) με τις γραφιστικές και όχι μόνο δυνατότητες του ηλεκτρονικούχαρτιού (ανάλυση-βάθος χρώματος-μέγεθος-τάση-κατανάλωση ισχύς κ.τ.λ.) πουδημιουργείται αλλά και η κατηγοριοποίηση των εφαρμογών του με γνώμονα τον τομέαχρήσης τους. Τέλος παρουσιάζεται μια τεκμηριωμένη λίστα προτάσεων που αφορά τηντεχνολογική εξέλιξη του, ώστε να εξυπηρετεί τις δημιουργικές ανάγκες των γραφιστών.

Διπλωματική εργασία


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T10:52:23Z
2008-01-08


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.