Ανάπτυξη, εφαρμογή και αποτελέσματα συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και διαμόρφωση κατευθύνσεων για την υιοθέτηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης του Ο.Τ.Α. του Ν. Ηλείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ανάπτυξη, εφαρμογή και αποτελέσματα συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και διαμόρφωση κατευθύνσεων για την υιοθέτηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης του Ο.Τ.Α. του Ν. Ηλείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΤΤΑΣ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T11:07:38Z
2007


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.