Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 14001:1996 για την παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 14001:1996 για την παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΒΟΛΟΣ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T11:08:27Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.