Μοντέλα διοίκοησης ολικής ποιότητας και αυτοαξιολόγηση : παρουσίαση και ανάλυση του Κοινού πλασίου αξιολόγησης - ΚΠΑ (CAF - Common assessment framework) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός δημόσιου οργανισμού : εφαρμογή στην περίπτωση ενός υπουργείου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2007 (EN)
Μοντέλα διοίκοησης ολικής ποιότητας και αυτοαξιολόγηση : παρουσίαση και ανάλυση του Κοινού πλασίου αξιολόγησης - ΚΠΑ (CAF - Common assessment framework) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός δημόσιου οργανισμού : εφαρμογή στην περίπτωση ενός υπουργείου

ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2007
2013-12-16T11:08:39Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)