Μοντέλα διοίκοησης ολικής ποιότητας και αυτοαξιολόγηση : παρουσίαση και ανάλυση του Κοινού πλασίου αξιολόγησης - ΚΠΑ (CAF - Common assessment framework) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός δημόσιου οργανισμού : εφαρμογή στην περίπτωση ενός υπουργείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μοντέλα διοίκοησης ολικής ποιότητας και αυτοαξιολόγηση : παρουσίαση και ανάλυση του Κοινού πλασίου αξιολόγησης - ΚΠΑ (CAF - Common assessment framework) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός δημόσιου οργανισμού : εφαρμογή στην περίπτωση ενός υπουργείου

ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T11:08:39Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.