Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σε μονάδα παραγωγής κηπευτικών εντός θερμοκηπίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000: 2005

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σε μονάδα παραγωγής κηπευτικών εντός θερμοκηπίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000: 2005

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T11:08:39Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.