Επεξεργασία Εικόνας (Φωτόπουλος-Webcast-ΠΛΗ44)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επεξεργασία Εικόνας (Φωτόπουλος-Webcast-ΠΛΗ44)

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

Οι διάφοροι τύποι φορμών, κατηγοριοποιήσεις, raster και vector, παλέτες και πραγματικό χρώμα, μέθοδοι συμπίεσης, χρήσεις ανά κατηγορία, BMP, GIF, TIFF, PNG, JPG, διάβασμα και γράψιμο αρχείων εικόνας στο octave.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται περιληπτικά, διάφορα είδη αρχείων γραφικών και φωτογραφίας και γίνεται μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης τους, ανάλογα με τα διάφορα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια ο φοιτητής καλείται να πειραματιστεί με αυτά, χρησιμοποιώντας το λογισμικό octave.

Webcast

Φόρμες αρχείων, χρώματα, παλέτες, πραγματικό χρώμα, απωλεστική συμπίεση, μη απωλεστική συμπίεση, χρήσεις, διάβασμα και γράψιμο αρχείων εικόνας.
Formats, raster, vector, colors, pallets, true color, compression, lossless, lossy, imread, imwrite.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008-12-15T12:08:38Z
2013-12-13T09:54:47Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.