Ένα Ολοκληρωμένο Παράδειγμα Συγχρονισμού Διαδικασιών (Γερογιάννης-HT-ΠΛΗ11)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈνα Ολοκληρωμένο Παράδειγμα Συγχρονισμού Διαδικασιών (Γερογιάννης-HT-ΠΛΗ11)

Γερογιάννης, Βασίλης

Ξένος, Μιχαήλ
Σκόδρας, Αθανάσιος

Με τη μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής της ΘΕ ΠΛΗ11 «Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού» θα κατανοήσει πληρέστερα ένα από τα πιο «δύσκολα» θέματα σε ό,τι αφορά στη μελέτη του στην ύλη των Λειτουργικών Συστημάτων, αυτό του συγχρονισμού μεταξύ διαδικασιών (process synchronization). Το υπερκείμενο έχει ως στόχο να καλυφθούν τα σχετικά ζητήματα που αφορούν το συγχρονισμό διαδικασιών που συνεργάζονται / επικοινωνούν μεταξύ τους. Επίσης στόχος είναι να κατανοηθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν όταν χρησιμοποιηθούν για το συγχρονισμό προγραμματιστικές λύσεις, δομές σημαφόρων, λύσεις που βασίζονται σε hardware κλπ.
Το συγκεκριμένο υπερκείμενο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές της ΘΕ ΠΛΗ11 «Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού» να κατανοήσουν καλύτερα ένα από τα πιο «δύσκολα» θέματα σε ό,τι αφορά στη μελέτη τους στην ύλη των Λειτουργικών Συστημάτων, αυτό του συγχρονισμού μεταξύ διαδικασιών (process synchronization). Με τη βοήθεια ενός ενιαίου παραδείγματος το υλικό έχει ως στόχο να καλυφθούν τα σχετικά ζητήματα που αφορούν το συγχρονισμό διαδικασιών που συνεργάζονται / επικοινωνούν μεταξύ τους. Το παράδειγμα παρουσιάζει προβλήματα που ανακύπτουν όταν χρησιμοποιηθούν για το συγχρονισμό προγραμματιστικές λύσεις, δομές σημαφόρων, λύσεις που βασίζονται σε hardware κλπ. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα που παρουσιάζεται βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα συγχρονισμού που είναι γνωστό στη βιβλιογραφία των Λειτουργικών Συστημάτων με τον όρο "too much milk problem". Παράλληλα με την περιγραφή του παραδείγματος, παρουσιάζονται συνολικά 8 ερωτήσεις-ασκήσεις που αφορούν θέματα συγχρονισμού, σχετικά με το παράδειγμα.

Synchronization with Atomic Instructions
Process Synchronization
Συνεργασία Διαδικασιών
Συγχρονισμός σε Επίπεδο Προγράμματος
Αμοιβαίους Αποκλεισμός
Process Contention
Συγχρονισμός με Ατομικές Εντολές
Απόδοση Πόρων
Ανταγωνισμός Διαδικασιών
Συγχρονισμός σε Επίπεδο Υλικού
Resource Allocation
Synchronization at Hardware Level
Συγχρονισμός Διαδικασιών
Mutual Exclusion
Process Cooperation


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T09:55:06Z
2008-12-15T13:50:18Z


Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα που παρέχονται, μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 3 ώρες και 30 λεπτά, χρόνος που κατανέμεται σε 1 ώρα για τη μελέτη της θεωρίας του παραδείγματος, σε 1 ώρα και 30 λεπτά για την απάντηση σε όλα τα ερωτήματα που παρουσιάζονται (ο χρόνος απάντησης σε κάθε ερώτηση είναι περίπου 10-15 λεπτά) και σε 1 ώρα για αναφορά-επανάληψη στη σχετική ύλη του διδακτικού-έντυπου υλικού της ΠΛΗ11.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.