Θεωρία Σύνταξης υπο-ερωτημάτων (subqueries) σε SQL (Οικονόμου - ΠΛΗ11)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘεωρία Σύνταξης υπο-ερωτημάτων (subqueries) σε SQL (Οικονόμου - ΠΛΗ11)

Οικονόμου, Γεώργιο - Πέτρος

Ξένος, Μιχαήλ
Σκόδρας, Αθανάσιος

Παρουσιάζεται νέο Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό, το οποίο καλύπτει θεωρητικά και πρακτικά τη σύνταξη υπο-ερωτημάτων (sub-query) σε SQL, ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές της Θ.Ε. ΠΛΗ11 να αποκτήσουν πληρέστερη χρήση της γλώσσας. Τα υπο-ερωτήματα σε SQL μπορεί να μην αποτελούν “αναντικατάστατη” δομή Εντολών, σε σχέση με τον “κυρίως” κώδικα, όμως συντελούν στη βελτίωση του κώδικα σε SQL και είναι απαραίτητα κατά τη συνεργασία λογισμικού δι-επαφής (interface) και Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.). Αναλύεται η σύνταξή τους, οι διαφορετικοί Τελεστές οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια αναλύονται με παραδείγματα η αναζήτηση δεδομένων σε μια Β.Δ. με τη χρήση της γλώσσας SQL του λογισμικού “Oracle”, με τη χρήση υπο-ερωτημάτων. Βασίζεται στον Τόμο Β’: Βάσεις Δεδομένων της Ενότητας, στις αντίστοιχες Εργασίες και στο υλικό το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πύλης της ΠΛΗ11, στις (παρελθούσες) Ακαδημαϊκές Περιόδους 2000 - ’01 έως και 2007 - ’08. Το υλικό περιέχει ύλη θεωρίας, αναλυτικές ασκήσεις επ’ αυτής και αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία και ιστο-βιβλιογραφία. Αρχικά, λοιπόν, παρουσιάζεται και αναλύεται η χρήση της SQL σε αυτό το λογισμικό για τη δόμηση των υπο-ερωτημάτων, οι Τελεστές γι’ αυτά, παραδείγματα χρήσης και, τέλος, ένας “οδηγός” για την καλύτερη σύνταξη ερωτημάτων (query) σε SQL, σε αντιδιαστολή με τη χρήση “παράλληλων” με αυτά δομών (π.χ. Όψεων ή ισοδύναμων υπο-ερωτημάτων)
Η σύνταξη υπο-ερωτημάτων σε SQL δεν περιγράφεται στον “Τόμο Β’: Βάσεις Δεδομένων” τον οποίο λαμβάνουν οι φοιτητές του Ε.Α.Π. στα πλαίσια των σπουδών τους στην ΠΛΗ11. Μέχρι τώρα με αποσπασματικές σημειώσεις και, κυρίως, μέσω αναφορών και ασκήσεων στις λογής εργασίες της Θ.Ε. (και με τις αναλυτικές, ενδεικτικές επιλύσεις τους) καλύπτονταν το όλο θέμα. Το παρόν Ε.Δ.Υ. το καλύπτει αυτό θεωρητικά και περιέχει ύλη θεωρίας, αναλυτικές ασκήσεις επ’ αυτής και αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία και ιστο-βιβλιογραφία. Ταυτόχρονα αναλύει ακόμα πιο πολύ ενδεικτικά θέματα, ερωτήματα και ασκήσεις παλαιότερων γραπτών εργασιών και θεμάτων τελικών εξετάσεων στα οποία συνάντησαν δυσκολίες οι (παλιότεροι) φοιτητές

Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Oracle
SQL queries
Data Bases
Ερωτήματα
Data Base Management System Oracle (v10gXE) software suite,
Data Mining
Εντολές σε SQL
Αναζήτηση Δεδομένων σε Βάσεις Δεδομένων


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T09:55:13Z
2008-12-15T13:50:19Z


Μία (1) τυπική εβδομάδα “τυπικού” φοιτητή ΕΠΕΙΤΑ από τη μελέτη του ΠΛΗ11 / Τόμου Β’ / Κεφαλαίου 5, η οποία “μεταφράζεται” σε, περίπου, 6 - 8 ώρες μελέτης ενός τυπικού φοιτητή της ΠΛΗ11, κατανόηση θεωρίας, κι άλλες τόσες αναφορικά στις προτεινόμενες, πρόσθετες ασκήσεις*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.