Τεχνικές Διαχείρισης Λογισμικού – Βασικές αρχές διαχείρισης έργου – Τμηματοποίηση έργου – Χρονοπρογραμματισμός Έργου (Ξένος-WC-ΠΛΗ42-Ενότητα 2)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΤεχνικές Διαχείρισης Λογισμικού – Βασικές αρχές διαχείρισης έργου – Τμηματοποίηση έργου – Χρονοπρογραμματισμός Έργου (Ξένος-WC-ΠΛΗ42-Ενότητα 2)

ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΙΝΤΕΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

Αναφέρονται είτε άμεσα στην αρχή του webcast, είτε έμμεσα μέσα στη ροή του λόγου.
H συγκεκριμένη ενότητα ΕΔΥ πραγματεύεται το θέμα της διαχείρισης έργων λογισμικού. Ξεκινά με την ουσία της διαχείρισης έργων (ότι αφορούν ανθρώπους) και, αφού αποσαφηνίζει τις βασικές αρχές, προχωρά σε τεχνικά θέματα όπως PERT και Gantt charts.

Τεχνικές Διαχείρισης Λογισμικού,Pert chart,Gantt chart
Software Management Techniques,Pert chart,Gantt chart


Greek

2008-11-28T08:48:23Z
2013-12-13T09:02:53Z


Πριν από κάθε video αναφέρεται χρόνο μελέτης όχι μόνο σε διάρκεια του video, αλλά και σε πραγματικό χρόνο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)