Έλεγχος Λογισμικού(Βασιλειάδης-ΗΤ-ΠΛΗ42)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΈλεγχος Λογισμικού(Βασιλειάδης-ΗΤ-ΠΛΗ42)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

Ο φοιτητής μελετώντας το ΕΔΥ αυτής της ενότητας, σε σχέση με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό του Τόμου B - Κεφάλαια 1-4, θα μπορεί να :1)εμβαθύνει στις τεχνικές ελέγχου διαφανούς και αδιαφανούς κουτιού,2)χρησιμοποιήσει νέες τεχνικές ελέγχου λογισμικού,3)συνδυάσει τεχνικές
Σκοπός του ΕΔΥ είναι η εμβάθυνση σε τεχνικές ελέγχου λογισμικού μέσω της περαιτέρω ανάλυσης των τεχνικών που αναφέρονται στον τόμο ΠΛΗ42/2 Εγκυροποίηση Λογισμικού. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση των τεχνικών μέσω παραδειγμάτων και στην εξάσκηση μέσω ασκήσεων αυτό-αξιολόγησης. Η επιπλέον θεωρία περιορίζεται στην παρουσίαση μικρού αριθμού τεχνικών για λόγους πληρότητας.

software testing,fault, black box testing, white box testing, equivalance class partitioning, boundary value analysis, cause-effect graph, decision table, pair wise testing, statement coverage, branch coverage, cyclomatic complexity graph, cyclomatic complexity, debuging
Διαδικασία ελέγχου,Ελάττωμα λογισμικού, τεχνική αδιαφανούς κουτιού,τεχνική διαφανούς κουτιού,κλάσεις ισοδυναμίας,έλεγχος οριακών τιμών,γράφος αιτίου- αποτελέσματος,πίνακας αποφάσεων,έλεγχος ζευγαριών,κάλυψη εντολών,κάλυψη συνθηκών,γράφος κυκλωματικής πολυπλοκότητας,κυκλωματική πολυπλοκότητα,εκσφαλμάτωση


Greek

2013-12-13T09:03:51Z
2008-11-28T08:48:20Z


Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται από τους χρόνους μελέτης κάθε μιας από τις ενότητες του τόσο της θεωρίας όσο και των ασκήσεων. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα. Αρχικά για τα κεφάλαια 1, 2 και 3 ο φοιτητής είναι απαραίτητο να διαθέσει περίπου 3 ώρες για τη θεωρία και τις ασκήσεις. Εάν χρησιμοποιήσει και τις εξωτερικές πηγές που αναφέρονται ο συνολικός χρόνος μπορεί να αυξηθεί κατά 1 ώρα. Το κεφάλαιο 4 είναι καθαρά εισαγωγικό και χρειάζεται το πολύ 1 ώρα μελέτης.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)