Δυναμικός Προγραμματισμός - Άπληστοι Αλγόριθμοι (ΟΣΣ, 23-12-2006)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Δυναμικός Προγραμματισμός - Άπληστοι Αλγόριθμοι (ΟΣΣ, 23-12-2006)

ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ

1. Ελάχιστα επικαλυπτικά δέντρα (minimum spanning tree). Αλγόριθμος Kruskal, ποιες ακμές ανήκουν στον minimum spanning tree(cut property). Ποιες ακμές δεν ανήκουν στο minimum spanning tree. Σελίδες 145-148 από Tardos& Kleinberg “Algorithm Design”. 2. Οδηγίες χρήσης maple στις υλοποιήσεις 2 προγραμμάτων 1-3-2.mws, 1-4-3.mws, δυναμικού προγραμματισμού που αφορούν τις ασκήσεις 1.3 και 1.4 στο Notes3.pdf με Ελληνικές σημειώσεις Δυναμικού Προγραμματισμού. 3. Ενότητες 1.7 και 1.10 (ημιτελής) στο Notes3.pdf με Ελληνικές σημειώσεις Δυναμικού Προγραμματισμού.

Απαιτείται ο centra client

Greedy algorithms
Dynamic programming

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

2013-12-13T09:07:27Z
2008-12-08T15:05:20Z
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)