δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMatlab και Mathematica (ΠΛΗ12,Γ1-Γ5)

ΦΑΜΕΛΗΣ, Ι.
ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ, Ν.

Το συμπιεσμένο αρχείο "Mathematica" περιλαμβάνει τέσσερα αρχεία που περιέχουν: μια σύντομη εισαγωγή στο mathematica (Κεφάλαιο 1),γραμμικά συστήματα (Κεφάλαιο 2), πίνακες (Κεφάλαιο 3) και Ορίζουσες (Κεφάλαιο 4). Το συμπιεσμένο αρχείο "MATLAB" περιέχει μια γενική εισαγωγή στο matlab (seyMatlabEisagwgh.pdf), παραδείγματα μιγαδικών αριθμών, πολυώνυμα, ορίζουσες και διανυσματικούς χώρους (seyMatlabGrKef1_6.pdf),σειρές πραγματικών αριθμών,δυναμοσειρές Taylor, πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής, όρια και παραγώγους πραγματικών συναρτήσεων (seyMatlabLogKef1_6.pdf).

Mathematica
Matlab


2008-12-15T09:41:17Z
2013-12-13T09:36:14Z
2004-08-01


32 εβδομάδες από 2 ώρες την εβδομάδα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.