Σενάρια εναλλακτικής πλοήγησης στην ύλη της Θεωρίας Γράφων, τόμοι Α και Β (ΠΛΗ20,Β2)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareDocument (EN)

2004 (EN)
Σενάρια εναλλακτικής πλοήγησης στην ύλη της Θεωρίας Γράφων, τόμοι Α και Β (ΠΛΗ20,Β2)

ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΑΡΙΜΒΕΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργία σεναρίων εναλλακτικής πλοήγησης στην ύλη της θεωρίας γράφων, που να συνδυάζει τις δύο πηγές (Τόμος Α και Τόμος Β) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις προθέσεις του αναγνώστη. Προσεκτική μελέτη του υπάρχοντος υλικού (τόμος Α’ και Β’). Σαφής προσδιορισμός και λεπτομερής καταγραφή της διδακτικής ύλης. Ομογενοποίηση του υπάρχοντος διδακτικού υλικού και οριστικοποίηση της διδακτικής ύλης. Προσδιορισμός του βαθμού μαθηματικής αυστηρότητας.

Text


Greek

2013-12-13T09:44:37Z
2004-07-24
2004-06-11
2008-12-15T10:23:08Z


3 ώρες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)