Σενάρια εναλλακτικής πλοήγησης στην ύλη της Θεωρίας Γράφων, τόμοι Α και Β (ΠΛΗ20,Β2)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Σενάρια εναλλακτικής πλοήγησης στην ύλη της Θεωρίας Γράφων, τόμοι Α και Β (ΠΛΗ20,Β2)

ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΑΡΙΜΒΕΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργία σεναρίων εναλλακτικής πλοήγησης στην ύλη της θεωρίας γράφων, που να συνδυάζει τις δύο πηγές (Τόμος Α και Τόμος Β) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις προθέσεις του αναγνώστη. Προσεκτική μελέτη του υπάρχοντος υλικού (τόμος Α’ και Β’). Σαφής προσδιορισμός και λεπτομερής καταγραφή της διδακτικής ύλης. Ομογενοποίηση του υπάρχοντος διδακτικού υλικού και οριστικοποίηση της διδακτικής ύλης. Προσδιορισμός του βαθμού μαθηματικής αυστηρότητας.

Text


Ελληνική γλώσσα

2013-12-13T09:44:37Z
2004-07-24
2004-06-11
2008-12-15T10:23:08Z


3 ώρες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.