Ηλεκτρονικές Σημειώσεις Ψηφιακών Επικοινωνιών (ΠΛΗ22, Β1) Παραδείγματα MATLAB (ΠΛΗ22, Β2) Υποστηρικτικό υλικό για την βελτίωση του μαθηματικού υπόβαθρου των φοιτητών (ΠΛΗ22, Β3)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareVideo (EN)
Document (EN)

2004 (EN)
Ηλεκτρονικές Σημειώσεις Ψηφιακών Επικοινωνιών (ΠΛΗ22, Β1) Παραδείγματα MATLAB (ΠΛΗ22, Β2) Υποστηρικτικό υλικό για την βελτίωση του μαθηματικού υπόβαθρου των φοιτητών (ΠΛΗ22, Β3)

ΖΕΡΒΑΣ, Ε.
ΜΕΡΑΚΟΣ, Λ.

ΠΛΗ22-Β1:Ηλεκτρονικές σημειώσεις στις οποίες καλύπτονται οι περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την κάλυψη της ύλης ψηφιακών επικοινωνιών (π.χ. κάλυψη του μετασχηματισμού Fourier, αναλογικές διαμορφώσεις). ΠΛΗ22-Β2:Σειρά ολοκληρωμένων παραδειγμάτων φασματικής ανάλυσης σε MATLAB. Οι ασκήσεις θα συνοδεύονται από αναλυτικούς οδηγούς επίλυσης-εφαρμογής των παραδειγμάτων όπου θα διατίθενται και στοιχεία της σχετικής θεωρίας. Επίσης, ορισμένες ασκήσεις συνοδεύονται από video clips στα οποία παρουσιάζεται η πραγματοποίηση της άσκησης με την βοήθεια τοu MATLAB. ΠΛΗ22-Β3:Δικτυακός τόπος υποστηρικτικού υλικού για την βελτίωση του μαθηματικού υπόβαθρου των φοιτητών.

Video
Software
Text


Greek

2004
2013-12-13T09:47:34Z
2008-12-15T10:39:08Z


4 εβδομάδες για το ΠΛΗ22- Β1, 1 ½ εβδομάδες για το ΠΛΗ22-Β2, 2 εβδομάδες για το ΠΛΗ22-Β3*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)