Ηλεκτρονικές Σημειώσεις Ψηφιακών Επικοινωνιών (ΠΛΗ22, Β1) Παραδείγματα MATLAB (ΠΛΗ22, Β2) Υποστηρικτικό υλικό για την βελτίωση του μαθηματικού υπόβαθρου των φοιτητών (ΠΛΗ22, Β3)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗλεκτρονικές Σημειώσεις Ψηφιακών Επικοινωνιών (ΠΛΗ22, Β1) Παραδείγματα MATLAB (ΠΛΗ22, Β2) Υποστηρικτικό υλικό για την βελτίωση του μαθηματικού υπόβαθρου των φοιτητών (ΠΛΗ22, Β3)

ΖΕΡΒΑΣ, Ε.
ΜΕΡΑΚΟΣ, Λ.

ΠΛΗ22-Β1:Ηλεκτρονικές σημειώσεις στις οποίες καλύπτονται οι περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την κάλυψη της ύλης ψηφιακών επικοινωνιών (π.χ. κάλυψη του μετασχηματισμού Fourier, αναλογικές διαμορφώσεις). ΠΛΗ22-Β2:Σειρά ολοκληρωμένων παραδειγμάτων φασματικής ανάλυσης σε MATLAB. Οι ασκήσεις θα συνοδεύονται από αναλυτικούς οδηγούς επίλυσης-εφαρμογής των παραδειγμάτων όπου θα διατίθενται και στοιχεία της σχετικής θεωρίας. Επίσης, ορισμένες ασκήσεις συνοδεύονται από video clips στα οποία παρουσιάζεται η πραγματοποίηση της άσκησης με την βοήθεια τοu MATLAB. ΠΛΗ22-Β3:Δικτυακός τόπος υποστηρικτικού υλικού για την βελτίωση του μαθηματικού υπόβαθρου των φοιτητών.

Video
Software
Text


Ελληνική γλώσσα

2004
2013-12-13T09:47:34Z
2008-12-15T10:39:08Z


4 εβδομάδες για το ΠΛΗ22- Β1, 1 ½ εβδομάδες για το ΠΛΗ22-Β2, 2 εβδομάδες για το ΠΛΗ22-Β3*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.