δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜιγαδικοί Αριθμοί

ΒΛΑΜΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ , ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΚΑΜΒΥΣΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ)

Με τη μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής αναμένεται ότι: Θα έχει κατανοήσει την αλγεβρική δομή του συνόλου των μιγαδικών αριθμών, θα έχει κατανοήσει τη γεωμετρία του μιγαδικού επιπέδου, θα έχει ευχέρεια με τις πολικές συντεταγμένες, θα μπορεί να χειριστεί τις διάφορες μορφές ενός μιγαδικού, θα μπορεί να επιλύει πολυωνυμικές εξισώσεις στο σύνολο των μιγαδικών αριθμών, θα έχει εισαχθεί στην έννοια της μιγαδικής συνάρτησης και των βασικών της ιδιοτήτων στην Ανάλυση.
Το παρόν υπερκείμενο έχει ως βασικό στόχο την αυτόνομη ανάπτυξη των εισαγωγικών εννοιών των Μιγαδικών αριθμών και μία πρώτη προσέγγιση της Μιγαδικής Ανάλυσης. Δίνεται έμφαση όχι μόνο στην αλγεβρική δομή των μιγαδικών αλλά και στην γεωμετρία που παράγεται στο επίπεδο, με τη μελέτη αντίστοιχων γεωμετρικών τόπων. Παρουσιάζονται οι βασικές μιγαδικές συναρτήσεις, καθώς και οι έννοιες του ορίου, της συνέχεια και της παραγώγου μιγαδικής συνάρτησης.

Hypertext

συζυγής, μέτρο, τριγωνική ανισότητα, πολικές συντεταγμένες, τριγωνομετρική μορφή, όρισμα, εκθετική μορφή, ν-οστή ρίζα, μιγαδική συνάρτηση, αναλυτική συνάρτηση, complex conjugate, absolute value or modulus, triangle inequality, polar coordinates, polar form, argument, exponential form, nth root, complex function, analytic function


Ελληνική γλώσσα

2013-12-13T12:53:36Z
2008
2009-03-03T08:11:25Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις προτεινόμενες ασκήσεις από την βιβλιογραφία μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 8-10 εβδομάδες συστηματικής μελέτης. Κάθε μία από τις 25 παραγράφους απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 4 ώρες μελέτης περιλαμβανομένου και του χρόνου για επίλυση ενδεικτικών ασκήσεων. (116 Σελίδες + 29 Σχήματα)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.