Ιστορικο-πολιτικό και νομικό πλαίσιο των ρητορικών λόγων του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Ιστορικο-πολιτικό και νομικό πλαίσιο των ρητορικών λόγων του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα

Βολονάκη, Ελένη

Καγιαλής, Παναγιώτης
Παναγόπουλος, Ανδρέας
Βασίλαρος, Γεώργιος

Το υλικό που έχετε στα χέρια σας συμπληρώνει το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και διευκολύνει την κατανόησή του προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να γνωρίσουν το γενικότερο πλαίσιο μιας αθηναϊκής δίκης, καθώς και όλους εκείνους τους παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των αθηναϊκών νόμων. Στην ενότητα αυτή κάνουμε μία επισκόπηση της κωδικοποίησης και ανάπτυξης του αθηναϊκού νομοθετικού συστήματος, καθώς και της λειτουργίας του δικανικού συστήματος στην Αθήνα των κλασικών χρόνων.Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση να: περιγράφετε τα στάδια που οδήγησαν στην ανάπτυξη του αθηναϊκού νομικού συστήματος σε άμεση σχέση με την εξέλιξη του δημοκρατικού πολιτεύματος∙ αναφέρετε όλους τους παράγοντες που συνέβαλαν στην απονομή της δικαιοσύνης στην Αθήνα των κλασικών χρόνων∙ περιγράφετε τα στάδια διεξαγωγής των αθηναϊκών δικών καθώς και την ευρεία κλίμακα υποθέσεων, ιδιωτικών και δημόσιων, που αφορούσαν ζητήματα θρησκείας, οικογένειας, κοινωνικής θέσης και πολιτικής ζωής των Αθηναίων.
Το υλικό αυτό παρέχει μια επισκόπηση της ανάπτυξης και εξέλιξης του αθηναϊκού νομοθετικού συστήματος σε άμεση σχέση με την εξέλιξη του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα του 5ου και 4ου π.Χ. αι. Περιέχονται δύο ενότητες, η μία επικεντρώνεται στο νομικό δίκαιο και η δεύτερη στις νομικές διαδικασίες. Γίνεται μία σύντομη αναφορά στις μεγάλες κατηγορίες νομικών διαδικασιών, με έμφαση τις δημόσιες υποθέσεις που αφορούν αδικήματα οικογενειακά, πολιτικά, ανθρωποκτονίας, ατιμίας, ασέβειας και θρησκείας. Εξετάζουμε τέλος διεξοδικά όλα τα στάδια διεξαγωγής μιας δίκης καθώς και τους σημαντικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην απονομή δικαιοσύνης και στην αποτελεσματικότητα του αθηναϊκού συστήματος.

Hypertext

Πάθος
Νομοθεσία του 4ου π.Χ. αι.
Αναγραφή των νόμων
Ρητορική
Ανθρωποκτονία
Δημοκρατία
Νόμος και ψήφισμα
Ατιμία
Oligarchic regimes
Ολιγαρχικά καθεστώτα
Κωδικοποίηση των νόμων
Νέοι πολιτικοί
Τετρακόσιοι και Τριάκοντα
Θέσπιση νέων νόμων
Democracy
Ασέβεια
Ήθος
Αθηναίοι δικαστές


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-05T08:41:36Z
2013-12-13T13:32:06Z


Ο χρόνος μελέτης υπολογίζεται σε 2 ώρες για το πρώτο κεφάλαιο και 4 ώρες για το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες της αθηναϊκής νομοθεσίας. (70 Σελίδες + 10 Εικόνες)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.