Στρατηγικές εκμάθησης της γραμματικής με σκοπό την προώθηση της αυτονομίας της μάθησης ως διδακτικός και μαθησιακός στόχος στο μάθημα της γραμματικής των γερμανικών ως ξένη γλώσσα στα ελληνικά δημόσια γυμνάσια = Grammatikbezogene Lrnstrategien zur Forderung der Lernerautonomie als Lehr- und Lernziel im Grammatikunterricht fur DaF an griechischen offentlichen Gymnasien

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Στρατηγικές εκμάθησης της γραμματικής με σκοπό την προώθηση της αυτονομίας της μάθησης ως διδακτικός και μαθησιακός στόχος στο μάθημα της γραμματικής των γερμανικών ως ξένη γλώσσα στα ελληνικά δημόσια γυμνάσια = Grammatikbezogene Lrnstrategien zur Forderung der Lernerautonomie als Lehr- und Lernziel im Grammatikunterricht fur DaF an griechischen offentlichen Gymnasien

ΚΑΡΟΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2007
2013-12-16T10:39:57Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.