ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

The promotion possibilities for winter mountain tourism and the role of Greek National Tourism Organization: Case Study of the Region of Central Greece
ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΟΥΚΑ, ΟΛΓΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΟΗ

The purpose of the present thesis is to explore the possibilities of “winter mountain tourism” in the Administrative Region of Central Greece and whether these are promoted by the relative government agency, namely the Greek Tourism Organization
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες του χειμερινoύ ορεινού τουρισμού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και κατά πόσο αυτές μπορούν να προβληθούν και να προωθηθούν. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζουμε και την συμβολή του αρμόδιου κρατικού φορέα, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).
Περιέχει πίνακες, εικόνα,σχήματα, διαγράμματα και γραφήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Προβολή και προώθηση/Promotion
μάρκετινγκ/Marketing
ΕΟΤ/GNTO
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Region of Central Greece
χειμερινός ορεινός τουρισμός/Winter tourism


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016-10
2016-10-07T06:38:03Z
2016-09-25


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
136
31
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.