ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ "ΕΞΥΠΝΩΝ" ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

BUSINESS PLAN FOR BUILDING SMART HOSPITAL AND DERMALOGICAL SPA CENTER.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ "ΕΞΥΠΝΩΝ" ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΖΙΜΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΙΝΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ

Περιέχει: Εικόνες
The goal of this master thesis is to introduce the use of "smart" medical devices and advanced technologies in medical centers, something that will eventually lead to modern and "smart" hospitals. The purpose of this paper is the building of such a modern medical center, situated in the city of Ioannina, an important geographical area in northwestern Greece. This can be realized through the presentation of a business plan, the analysis of new technologies that apply in medicine, as 3D printing, the use of radio frequencies and robotic surgery, as well as the different medical specialties that should coexist in the medical center. The anticipated result is the consolidation of the medical center in Greece and the rendering of excellent quality services to the patients. To conclude, we should outline the importance of applying new forms of technologies in medicine and the creation of such medical centers for the rest of the country.
Η δημιουργία σύγχρονων κέντρων υγείας τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα με «έξυπνες» συσκευές και προηγμένες τεχνολογίες αποτελεί το θέμα το οποίο πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός τέτοιου σύγχρονου ιατρικού κέντρου που θα λάβει χώρα στην πόλη των Ιωαννίνων, η οποία αποτελεί κομβικό σημείο για τη βορειοδυτική Ελλάδα. Ο τρόπος που θα επιτευχθεί αυτό είναι η παρουσίαση ενός επιχειρηματικού σχεδίου και των βημάτων που θα πρέπει να ακολουθηθούν, η ανάλυση νέων τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρμογή στην ιατρική, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, η χρήση ραδιοσυχνοτήτων και η ρομποτική χειρουργική, καθώς και οι επιμέρους ειδικότητες που θα συνυπάρξουν μέσα στο ιατρικό κέντρο. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η εδραίωση του ιατρικού κέντρου σε όλη την Ελλάδα και η παροχή εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσιών στους ασθενείς. Συμπεραίνοντας, θα πρέπει να αναδειχθεί η ανάγκη της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην ιατρική και η δημιουργία νέων ιατρικών κέντρων που θα αποτελούν πρότυπα για όλη τη χώρα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

SMART HOSPITAL
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
RADIO FREQUENCIES
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΞΥΠΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
3D PRINTING
ROBOTIC SURGERY
BUSINESS PLAN
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
MEDICAL AND AESTHETIC CENTER


Ελληνική γλώσσα

2017-09-19T05:43:56Z
2017-09-16


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
5
51
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.