δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών λιμένων στην κρουαζιέρα: Ανάλυση απόψεων των φορέων ενδιαφέροντος
Evaluation of port cruise services. The stakeholders’ perception.

ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΟΦΙΑ

ΛΑΓΟΥΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Evaluation of port cruise services has been mainly studied in reference to homeports. This dissertation reports stakeholders’ perceptions aiming at the identification of the value-adding attributes that characterize ports of call. Towards this aim a questionnaire with 29 attributes, classified into nine general categories, is used for the identification of the contribution to total created value. The response rate to the survey was 50% and the total number of respondents was 32. Respondents belong to different groups of stakeholders, as port authorities, cruise lines, local authorities, touristic agents, port consultants and others. In this study, multi-attribute utility theory (MAUT) has been used to examine and measure the value of different attributes to ports services. The application of MAUT methodology is illustrated using as an example the port of Igoumenitsa. According to results, stakeholders consider port infrastructure, services to cruise ships and attractive touristic areas as the most important categories of attributes in reference to selecting a port of call. Findings suggest that the most value-adding attribute is a safe and secure environment, followed by protection from weather, proximity to itineraries and land connectivity.
Περιέχει : Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Η παρούσα εργασία έχει στόχο την καταγραφή των διαφορετικών απόψεων των φορέων ενδιαφέροντος για την αξιολόγηση υπηρεσιών λιμένων στην κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους λιμένες αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Η Μεσόγειος διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο λιμένων και για τον λόγο αυτό υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός. Προηγούμενες έρευνες έχουν διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή λιμένων βάσης για την κρουαζιέρα. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία διερευνά τα κριτήρια επιλογής λιμένων κατάπλου. Παράλληλα, διερευνάται η απόδοση του λιμένα Ηγουμενίτσας σε σχέση με τα κριτήρια αυτά και προτείνεται ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων που θα συνεισφέρει στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής. Η έρευνα βασίστηκε στην κατασκευή ενός ερωτηματολογίου, περιελάμβανε 29 χαρακτηριστικά, ομαδοποιημένα σε εννιά γενικές κατηγορίες, τα οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία θωρούνταν σημαντικά για την αξιολόγηση λιμένων κρουαζιέρας. Το ερωτηματολόγιο αποτελούταν από δύο μέρη. Στο πρώτο, οι συμμετέχοντες καλούνταν να ιεραρχήσουν τα κριτήρια από το πιο σημαντικό στο λιγότερο, ενώ στο δεύτερο να βαθμολογήσουν τον λιμένα Ηγουμενίτσας, σε σχέση με τα κριτήρια αυτά. Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως ο οργανισμός λιμένος, οι τοπικές αρχές, οι εταιρείες κρουαζιέρας, οι ναυτιλιακοί και ταξιδιωτικοί πράκτορες και άλλοι. Συνολικά, συλλέχτηκαν 32 ερωτηματολόγια. Για την υλοποίηση των στόχων της εργασίας εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική και ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων πολυδιάστατων προβλημάτων, η θεωρία χρησιμότητας (MAUT). Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι σημαντικές κατηγορίες παραγόντων για την επιλογή λιμένα κατάπλου είναι οι υποδομές, οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τα κρουαζιερόπλοια και η ελκυστικότητα των προορισμών, ενώ σαν το πιο σημαντικό επιμέρους χαρακτηριστικό αναδείχθηκε το ασφαλές περιβάλλον, γεγονός που επιβεβαίωσε προηγούμενες έρευνες. Η συνολική αντιλαμβανόμενη αξία του λιμένα Ηγουμενίτσας ήταν υψηλή και οι τομείς που αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το ασφαλές περιβάλλον, η προστασία του λιμένα από τις καιρικές συνθήκες και η εγγύτητα του σε κλασικά δρομολόγια κρουαζιέρας καθώς και η συνδεσιμότητα μέσω χερσαίων μεταφορών. Η θεωρίας χρησιμότητας αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων λιμένων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την χάραξη μια επιτυχημένης στρατηγικής.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

MAUT
Κριτήρια επιλογής λιμένων
Port management
Δρομολόγια κρουαζιέρας
Cruise
Port of Call
Θεωρία χρησιμότητας
Stakeholders’ perceptions
Evaluative criteria
Φορείς ενδιαφέροντος
Διοίκηση λιμένων
Κρουαζιέρα


Αγγλική γλώσσα

2017-09-19T05:54:32Z
2017-09-02


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

100
1
2
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.