ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
EXPLORING THE USE OF WEBQUESTS TO PROMOTE A2+ YOUNG EFL LEARNERS' SPEAKING SKILLS AND DEVELOP POSITIVE ATTITUDE TOWARDS SPEAKING.
ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.

ΣΑΒΒΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΛΗΔΑ

Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη έχει επηρεάσει την εκπαίδευση• έτσι, είναι αναγκαία η χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία από τους καθηγητές με την ένταξη διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων προκειμένου η διαδικασία της διδασκαλίας και της εκμάθησης να γίνεται πιο ελκυστική και ευχάριστη για τους μαθητές. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι και το WebQuest, μία εφαρμογή ιστοεξερεύνησης. Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να εξερευνήσει αν το συγκεκριμένο τεχνολογικό εργαλείο μπορεί να προωθήσει τη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας καθώς επίσης και την ανάπτυξη θετικής στάσης των μαθητών όσο αναφορά τη συγκεκριμένη δεξιότητα. Γι αυτό το λόγο, διενεργήθηκε μία έρευνα η οποία χρησιμοποίησε ως εργαλεία έρευνας δύο ερωτηματολόγια, τα οποία μοιράστηκαν σε 24 μαθητές ενός προγράμματος εκμάθησης αγγλικών, ένα πριν την εφαρμογή του WebQuest και ένα μετά την εφαρμογή του, παρατηρήσεις από τον καθηγητή και συνεντεύξεις μαθητών. Τα δυο πρώτα κεφάλαια της διπλωματικής παρουσιάζουν εκτενώς τη θεωρία της δεξιότητας παραγωγής προφορικού λόγου και τη θεωρία των WebQuests. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση του μαθήματος που σχεδιάστηκε με την εφαρμογή του WebQuest από τον ίδιο τον καθηγητή. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι τα WebQuests μπορούν να προωθήσουν τη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας καθώς επίσης και την ανάπτυξη θετικής στάσης των μαθητών όσο αναφορά τη συγκεκριμένη δεξιότητα.
The rapid spread of technology has greatly influenced education and driven teachers to seek opportunities to integrate technological tools into their teaching in order to make the teaching and the learning process more appealing and enjoyable to their learners. WebQuests are such tools. This dissertation aims to explore the effect that the incorporation of a WebQuest into a Greek EFL class may have into the speaking skill as well as its impact towards the students’ attitude to the respective skill since it is one of the most challenging skills. To this end, an experimental study, involving two questionnaires distributed to 24 students of an EFL course, classroom observation by the teacher and interviews as research tools, was conducted after having first presented thoroughly the theoretical background of the speaking skill and WebQuests in the first two chapters. A WebQuest-based speaking lesson was designed by the teacher-researcher to meet the aforementioned needs of the present study. This lesson, which was described in the next chapter, lasted four teaching sessions. The findings from the collected data revealed that WebQuests can promote speaking and learners’ involvement in the learning process and therefore, it creates a positive attitude towards speaking.
Περιέχει: σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

involvement και συμμετοχή
WebQuest και ιστοριοεξερεύνηση
scaffolding και γνωστική σκαλωσιά
collaboration και συνεργασία
τεχνολογία και technology
speaking και προφορικό
attitude και στάση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

English

2017-10-09T06:23:02Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
157
3*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)