Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης Γλώσσας σε Νέο Μαθητή με Σύνδρομο Asperger: Μελέτη Περίπτωσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Teaching English as a Second Language to a Young Learner with Asperger Syndrome (AS): Case Study
Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης Γλώσσας σε Νέο Μαθητή με Σύνδρομο Asperger: Μελέτη Περίπτωσης

ΤΟΠΤΣΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

The objective purpose of this dissertation is to provide a systematic and thorough analysis of the way a ten-year-old male individual with Asperger Syndrome (AS) is learning English as a second language. It synthesizes the outcomes of the private EFL tutor’s interventions along with the judgement of other experts that work with the child inside or outside the mainstream school classroom. It appraises the certainty of the evidence they produce and co-estimates the learner’s opinion of this undertaking. In this context, it has been found that an AS non-learner of English may access the foreign language most easily and effectively through one-to-one communicative instruction that is considered to be particularly beneficial to often apt AS pupils especially with respect to their verbal qualities. Second language acquisition (SLA) would also add to the practice of their developing social skills. It should be regarded as a positive learning experience that would enormously contribute to the realization not only of these children’s current hopes but also of their future ambitions and plans. Last but not least, this research study aims at awakening EFL teachers’ awareness regarding the idiosyncratic nature of Asperger Syndrome and suggesting potential interventions. In addition, it urges policy makers to incorporate EFL teaching associated units for ASD children in mainstream schools clearly enunciating their intention to promote inclusive education further.
Ο αντικειμενικός σκοπός της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει μία συστηματική και σε βάθος ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ένα δεκάχρονο αγόρι με σύνδρομο Asperger ξεκινάει να μαθαίνει την Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα. Συνθέτει τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εξατομικευμένων μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας στο σπίτι με τη γνώμη και άλλων ειδικών που ασχολούνται με το παιδί εντός ή εκτός του σχολικού του περιβάλλοντος. Αποτιμά την ισχύ των στοιχείων που πηγάζουν από την έρευνα αυτή και συνεκτιμά τη γνώμη του ίδιου του μαθητή για το εγχείρημά του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διαπιστώθηκε ότι ένας αρχάριος μαθητής με σύνδρομο Asperger μπορεί να προσεγγίσει την Αγγλική γλώσσα πιο εύκολα και αποδοτικά όταν η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται εξατομικευμένα και βασίζεται σε επικοινωνιακές μεθόδους. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως ευεργετική, για τους ικανούς – τις περισσότερες φορές – μαθητές με σύνδρομο Asperger, κυρίως σε ό,τι αφορά τις λεκτικές τους δεξιότητες. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι η εκμάθηση δεύτερης γλώσσας μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρείται μία θετική εκπαιδευτική εμπειρία που μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο στην πραγματοποίηση των τωρινών εκπαιδευτικών τους επιδιώξεων, αλλά και στην υλοποίηση των μελλοντικών τους φιλοδοξιών και σχεδίων. Συμπερασματικά, αυτή η μελέτη στοχεύει, αφ’ ενός στο να ενισχύσει την γνώση των καθηγητών Αγγλικής γλώσσας σε ό,τι αφορά την ιδιοσυγκρασία και την ιδιότυπη φύση των μαθητών με σύνδρομο Asperger και αφ’ ετέρου να τους προτείνει δυνητικά εφαρμόσιμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Τέλος, παροτρύνει τους διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής στο να ενσωματώσουν στα Γενικά Σχολεία διακριτές εκπαιδευτικές μονάδες εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας για παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, διατυπώνοντας, έτσι, ξεκάθαρα την πρόθεσή τους να προωθήσουν περαιτέρω την πολιτική της «Εκπαίδευσης για Όλους».
-

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ASD
Young Learners
Σύνδρομο Άσπεργκερ
Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας
EFL
Asperger Syndrome
TESOL
Αυτισμός

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

English

2017-10-09T09:50:56Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
16
97*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)