Reception and support of teachers: Opinions of new entrants teachers (2014-2017) in primary education in Ilia on e-mentoring

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Υποδοχή και υποστήριξη εκπαιδευτικών: Οι απόψεις των νεοεισερχομένων (2014-2017) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ν. Ηλείας για το e-mentoring
Reception and support of teachers: Opinions of new entrants teachers (2014-2017) in primary education in Ilia on e-mentoring

Γιάνναρου, Γεωργία

Αλεξανδρόπουλος , Γεώργιος
Καρράς , Κωνσταντίνος

Quantitative survey of new entrant teachers (2014-2017) in primary education in Ilia on e-mentoring shows that most of them have a confused aspect both on their support-evaluation and legislation as far as the introduction of e-mentoring, the technical skills are more effective in relation to the administrational ones, disagree with e-mentoring, wouldn’t choose e-mentoring as the most effective procedure, sample’s views are homogeneous. It would be of great importance to consider further the open learning procedure of evaluation in public administration as well the relation between e-mentoring and educator’s working stress.
Ποσοτική έρευνα απόψεων νεοεισερχομένων (2014-2017) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ηλείας για το e-mentoring δείχνει ότι οι περισσότεροι α) έχουν συγκεχυμένη εικόνα για την υποστήριξη-αξιολόγησή τους, β) υπάρχουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι τεχνικές δυνατότητες σε σχέση με τις διοικητικές για την εισαγωγή του e-mentoring, γ) διαφωνούν με τον νέο θεσμό, δ) δεν θα τον επέλεγαν ως αποτελεσματικότερο και ε) το δείγμα είναι εξαιρετικά ομοιογενές στις απόψεις του. Προτείνεται να αναπτυχθεί περαιτέρω ο προβληματισμός για την ανοικτότητα των διαδικασιών αξιολόγησης στον δημόσιο τομέα και να εξεταστεί η σχέση του e-mentoring με το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών.
Περιέχει πίνακες αποτελεσμάτων μονομεταβλητής και διμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης με το Pearson's chi squared (χ²) και το Spearman's rho.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί
e-mentoring
ΤΠΕ
διαδικτυακή κοινότητα μάθησης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-10T08:31:28Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

178
256
3*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.