Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Παραγωγικής Διαδικασίας Φαρμακευτικού Προϊόντος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Transfer Technology and Manufacturing Process of Pharmaceutical Product
Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Παραγωγικής Διαδικασίας Φαρμακευτικού Προϊόντος

Δήμου, Παναγιώτης

Σταυρόπουλος, Φώτης
Δάρας, Τρύφων

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή της διαδικασίας Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και η λεπτομερής αναφορά μέσω της εξέτασης εισαγωγής ενός φαρμακευτικού σκευάσματος σε φαρμακοβιομηχανία. Οι προσδοκίες μεταφοράς τεχνολογίας διαφέρουν κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Η μελέτη περίπτωσης αναφέρεται στη μεταφορά τεχνογνωσίας από μια μονάδα αποστολής σε μια μονάδα λήψης υποθέτοντας ότι όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη μιας μεταφοράς είναι επαρκείς για να επιτρέπουν τη μεταφορά των διαδικασιών φαρμακευτικών ουσιών, προϊόντων και αναλυτικών μεθόδων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος.
The purpose of this thesis is to analyze the process of the technology transfer in general and to study a case study of a pharmaceutical product transfer in a pharmaceutical company. Thesis is based both on literature, for which a detailed reference is cited at the end, as well as in experimental results derived from the case study as well as the statistical evaluation of them by using the MINITAB.
Περιέχει : 19 πίνακες, 52 εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Παραγωγική
Διαδικασία
Φαρμακευτικό
Technology
Τεχνογνωσίας
Transfer
Process
Μεταφορά
Pharmaceutical
Manufacturing

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-10-10T09:57:33Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
148
5*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)